Zbigniew Piotrowicz z Odznaką Honorową Powiatu Kłodzkiego [Foto]

wtorek, 30.11.2021 15:49 1536 3

Podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, starosta kłodzki, Maciej Awiżeń oraz przewodniczący Rady, Zbigniew Łopusiewicz wręczyli Zbigniewowi Piotrowiczowi - Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują osoby oraz instytucje, które w sposób szczególny wniosły swój wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny powiatu kłodzkiego oraz jego promocję w kraju i za granicą.

Odznaczenia były przyznawane na wniosek komisji przez radnych Rady Powiatu Kłodzkiego podczas obrad w trakcie sesji 29.09.2021 r., a dekoracje laureatów odbywały się 19.10.2021 r. w trakcie X Uroczystej Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, które osobiście dokonywał Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki. Niestety Zbigniew Piotrowicz nie mógł wtedy z ważnych przyczyn osobiście odebrać odznaczenia.

 

Uzasadnienie przyznania odznaki: Zbigniew Piotrowicz w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim, w szczególności w gminie Lądek-Zdrój.
Jedną z ważniejszych inicjatyw, której był pomysłodawcą to Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady, który zorganizował i prowadził przez pierwsze dwanaście edycji. Festiwal z czasem przekształcił się w Festiwal górski, najbardziej prestiżowe wydarzenie festiwalowe w środowisku górskim na świecie.
Organizował wiele wydarzeń promujących Ziemię Kłodzką jako region o dużych walorach turystycznych, poznawczych i kulturalnych, między innymi przygotował i wydał przewodnik wspinaczkowego po Skałkach Lądeckich w 1995 r. oraz współpracował przy wydaniu kolejnych przewodników po nowych rejonach wspinaczkowych w Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich i Górach Złotych (2018 r. i 2019r.). Zagospodarował pod kątem wspinaczkowym rejon Skałek Lądeckich i wykreował je jako nową atrakcję dla wspinaczy z Polski i zagranicy. Zbigniew Piotrowicz zainicjował, zredagował i wydał również dwie książki o współczesnej historii osadniczej na Ziemi Kłodzkiej: „Czas ocalony” (2003) oraz „Wieża Babel. Der Turm zu Babel” (2004), Pozyskał fundusze oraz przeprowadził inwestycje o wartości ok. 18 mln zł w uzdrowiskach Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój w latach 2008-2019.
Zbigniew Piotrowicz udzielił czynnego wsparcia w procesie decyzyjnym oraz realizacji ważnych inwestycji dla ziemi kłodzkiej m.in. remontu drogi nr 391 na odcinku Lądek Zdrój – Złoty Stok, budowy ronda na drodze nr 390 w Lądku-Zdroju, przekształceniu, modernizacji i rozbudowie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, renowacji zabytkowych organów w kościele parafialnym w Lądku Zdroju, renowacji figury wotywnej M. Klahra na Lądeckim Rynku.


Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

PeŁo rządzi środa, 01.12.2021 21:15
Dlaczego w uzasadnieniu nie wspomniano, że pan Zbyszek jest także...
PeŁo rządzi środa, 01.12.2021 20:44
To całe uzasadnienie to mnie rozbawia na maxa, np. "Festiwal...
turystka środa, 01.12.2021 09:01
Panie Zbyszku serdecznie gratuluję. Pomysłem przeglądu, teraz festiwalu, solennie Pan sobie...