Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych "RYCERZE ŚWIETĘGO FLORIANA"

środa, 15.6.2022 09:00 418 0

Serdecznie zapraszamy Państwa na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych "RYCERZE ŚWIETĘGO FLORIANA"
25.06.2022 Wilkanów - boisko sportowe przy remizie OSP
Start godz. 9:00

Projekt pn. „Z PRZESZŁOŚCI PRZEZ TERAŹNIEJSZOŚĆ DO PRZYSZŁOŚCI” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Fundusz Mikroprojektów 2014 -2020

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)