Zaproszenie na konferencję szkoleniową „Razem Przeciw Przemocy” do Polanicy-Zdroju [SZCZEGÓŁOWY PROGRAM]

środa, 15.3.2023 22:29 322 0

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji szkoleniowej „Razem Przeciw Przemocy” skierowanej do obecnych i przyszłych członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych/Grup Diagnostyczno-Pomocowych, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji; ul. Parkowa 2 w Polanicy-Zdroju.

Tematem wiodącym konferencji szkoleniowej jest nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023.

Program konferencji szkoleniowej, 27 kwietnia 2023 roku:

• 9:00 – powitanie gosści: Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, przedstawiciele OPS/ZI.

• 9:15-14:00, w tym 30 min przerwa kawowa i na poczęstunek* (ok. godz. 11:30):

1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową.
2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej.

3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń oraz regulaminów).
4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów.
5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocową, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych, ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów, które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop).
7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW.
8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

14:00-15:00 – panel dyskusyjny pokonferencyjny, podsumowanie, zakończenie konferencji* (usługa cateringowa – Regionalna Szkoła Turystyczna i Restauracja „LA NONNA”).

Ekspertem specjalnym konferencji będzie Daniel Mróz, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy MRPiPS, bezpośrednio zaangażowany w prace nad ustawą z dnia 13 stycznia 2023 roku.

Udział w konferencji dla współorganizatorów jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w postaci imiennego zaświadczenia.

Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy.

• Miasto Polanica-Zdrój
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Polanicy-Zdroju
• Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju

Dodaj komentarz

Komentarze (0)