Wręczono odznaki „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” [Foto]

poniedziałek, 19.12.2016 10:57 4293 2

16 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”, będące wyrazem szczególnego wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla powiatu, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą.


Odznaki mogą być nadawane osobom fizycznym – obywatelom polskim i cudzoziemcom, a także organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, podmiotom gospodarczym o różnych formach organizacyjno-prawnych i instytucjom działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odznakę przyznaje Rada Powiatu Kłodzkiego w drodze uchwały. W skład Komisji, której przewodniczącym jest starostakKłodzki, wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego. Kandydatury osób do nadania odznaki mogą zgłaszać: starosta, przewodniczący RPK lub grupa co najmniej pięciu radnych RPK. 

Odznaka ma kształt okrągłego medalu wykonanego z metalu w kolorze złotym. Na awersie w otoku widnieje napis „ZASŁUŻONY DLA POWIATU KŁODZKIEGO” oraz herb Powiatu. Na stronie odwrotnej znajduje się wizerunek róży kłodzkiej. Wzór odznaki oraz sposób jej noszenia został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Autorem projektu odznaki jest kłodzki artysta plastyk Bogdan Wieczorek.

 

Odznaką „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” w 2016 roku uhonorowani zostali:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Miejski Chór Mieszany LUTNIA

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kłodzku

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kłodzku

Towarzystwo Miłośników Polanicy

Zawodowa Specjalistyczna Rodzina Zastępcza w Nowej Rudzie, prowadzona przez Annę Marcinkiewicz i Tomasza Marcinkiewicza

Jerzy Kazimierz Błażejewski

Irena Dąbek

Eugenia Jakubowicz

Bolesław Jaśkiewicz

Jerzy Kobryń

Kazimierz Korecki

Jan Krombach

Mieczysław Krywieńko

Wiesław Lewicki

Andrzej Merkur

Jan Ostapowicz

Stanisław Paluszek

Franciszek Piszczek

Zygmunt Sapieha

Tadeusz Szewczyk

Eliasz Załuski

 

Foto: P. Bidowaniec

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

koń rafał poniedziałek, 19.12.2016 21:24
Nowa Ruda. Kiliński odznaka za nic nie robienie !
powiatowiec poniedziałek, 19.12.2016 20:02
Komuno wróć!