Wójt i radni Gminy Kłodzko gotowi na nowe wyzwania. Zobaczcie, jak z uśmiechem odebrali zaświadczenia o wyborze

środa, 8.5.2024 14:02 200 0

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kłodzko to było ważne wydarzenie. W poniedziałek, 6 maja, wójt Zbigniew Tur i radni złożyli uroczyste ślubowania, które są zobowiązaniem wobec gminy i jej mieszkańców. Zarówno radni jak i wójt stoją nie tylko na straży praworządności, ale i rozwoju gminy, a praca zespołowa jest gwarancją sukcesu.

Na przewodniczącego Rady Gminy wybrano ponownie Ryszarda Jastrzębskiego [13 głosów za, 2 radnych się wstrzymało], natomiast wiceprzewodniczącymi zostały: Mariola Kozak [14 głosów za, 1 radny się wstrzymał] oraz Urszula Borkowska [14 za, 1 wstrzymujący się].

Wszyscy radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, które wręczyła im przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Magdalena Orłowska. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Nowa Ruda znajdziecie TUTAJ. [-]

Zdjęcia: UG Kłodzko.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)