Wieści z noworudzkiej sesji

wtorek, 16.9.2014 10:17 672 0

Po wakacyjnej przerwie w Nowej Rudzie odbyła się 52. sesja Rady Miejskiej. Zmiany budżetowe dotyczyły m.in przeznaczenia promesy powodziowej (540 tys. zł) na odbudowę łącznika drogi Stare Zagórze - Zgórze (86.600 zł) a także ul. Traugutta (453.400 zł). Udział własny Gminy w w/w zadaniach, to odpowiednio: 28.500 zł oraz 106.500 zł. 


W kwestii infrastruktury drogowej, przegłosowano dotację (230 tys. zł), na odbudowę odcinka (powiatowej) ulicy Bożkowskiej w Słupcu; tym samym wyrażając zgodę na zawarcie porozumienia z powiatem kłodzkim (odrębna uchwała). W ramach inwestycji dodatkowo od ul. Kłodzkiej do skrzyżowania z ul. Debry powstanie chodnik, co znaczącą wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Pozytywnie zaopiniowano wysokość kwot: na zakup energii do SP 7 (20 tys. zł) i Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1(18 tys.), remont wieży G. Anny (20 tys.) oraz zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg miejskich(19.884 tys.). 

Radni przegłosowali program pomocy dla przedsiębiorców (de minimis) a także ujednolicono regulamin nabycia "Noworudzkiej Karty Rodziny 3+.

Pozostałe uchwały dotyczyły m.in: bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego (ul. Kłodzka 31), ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych( pow. 4,5%) oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych.

UM Nowa Ruda 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)