Wakacyjna akcja z Lemem w Bierkowicach

poniedziałek, 8.8.2022 10:44 589 0

Akcji „Wakacje z robotami Lema” w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Bierkowicach towarzyszą kreatywne zajęcia oraz okolicznościowa wystawa poświęcona polskiemu pisarzowi i autorowi wielu książek o tematyce science fiction.

Głównym celem akcji jest wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki, promocja czytelnictwa oraz podkreślenie funkcji biblioteki jako przestrzeni do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Dwudziesty pierwszy wiek to czas rozwoju nowych technologii, informatyki i robotyki. Wszystkie te dziedziny są w sferze zainteresowań młodych ludzi. Dzięki organizowanym zajęciom i wystawie zachęcamy młodych czytelników do zainteresowania się literaturą fantastyczną, science fiction i fantasy oraz dziecięcym księgozbiorem popularno- naukowym.

Książki z dziedziny astronomii, fizyki czy matematyki mogą się stać inspirującym źródłem do rozwijania pasji, zainteresowań i hobby. Jak widać na załączonych obrazkach, uczestnicy akcji to dzieci, młodzież i dorośli. Przerwa urlopowa w bibliotece trwa od 4-31 sierpnia 2022r.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)