komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

sobota, 21 września 2019

Jonasza, Mateusza

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

czwartek, 22.8.2019 14:26 , komentarze: 0 , odsłony: 474
kategorie artykułu:

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 ) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Porządek obrad VII sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
c) odpowiedzi na skargę z dnia 2 lipca 2019 roku wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność'80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej na uchwałę nr IV/28/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej,
d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku,
e) sytuacji szpitali powiatowych,
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu kłodzkiego od 1 września 2019 roku,
g) zmiany uchwały nr VI/59/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
h) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
i) zmiany uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020
j) pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej,
k) wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego,
l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej przez zespół kontrolny w dniu 13 czerwca 2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2019 roku.
7. Interpelacje i pytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 czerwca 2019 roku.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 12 godz temu
wczoraj, 12 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
wtorek, 17.9.2019 15:04
wtorek, 17.9.2019 13:01
wtorek, 17.9.2019 09:21
ELMECIK
ELMECIK
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele