komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

czwartek, 24 września 2020

Gerarda, Ruperta

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

czwartek, 22.8.2019 14:26 , komentarze: 0 , odsłony: 797
kategorie artykułu:

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 ) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Porządek obrad VII sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
c) odpowiedzi na skargę z dnia 2 lipca 2019 roku wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność'80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej na uchwałę nr IV/28/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej,
d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku,
e) sytuacji szpitali powiatowych,
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu kłodzkiego od 1 września 2019 roku,
g) zmiany uchwały nr VI/59/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
h) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
i) zmiany uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020
j) pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej,
k) wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego,
l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej przez zespół kontrolny w dniu 13 czerwca 2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2019 roku.
7. Interpelacje i pytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 czerwca 2019 roku.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 21.9.2020 11:39
czwartek, 17.9.2020 09:54
środa, 16.9.2020 11:06
1
wtorek, 15.9.2020 13:51
wtorek, 15.9.2020 11:19
piątek, 11.9.2020 12:40
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK