komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 22 września 2020

Tomasza, Maurycego

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

piątek, 6.9.2019 10:44 , komentarze: 0 , odsłony: 1344
kategorie artykułu:

5 września 2019 roku o godzinie 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 55 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku już 222 funkcjonariuszy. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju, nauki oraz realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych. Pełniąc służbę w różnorodnych komórkach organizacyjnych Policji funkcjonariusze pracują z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z tożsamymi instytucjami z całej Europy, a polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością przed funkcjonariuszami pojawiają się nowe wyzwania, które mogą podejmować dzięki wielu szkoleniom i możliwościom rozwijania własnych kompetencji. Jednak przede wszystkim służba w Policji to działanie na rzecz  bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi kolejnych już w tym roku nowych funkcjonariuszy. 5 września 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 55 policjantów, w tym 14 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11:00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 222 funkcjonariuszy, a już 7 listopada planowany jest kolejny nabór.

Policjantom i policjantkom, akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

➢ obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
➢ który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
➢ posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,
➢ posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
➢ dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 


Więcej informacji → Zostań jednym z nas! (KLIKNIJ)


sierż. szt. Przemysław Ratajczyk

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 21.9.2020 15:58
poniedziałek, 21.9.2020 11:17
3
niedziela, 20.9.2020 11:15
wtorek, 15.9.2020 11:19
poniedziałek, 14.9.2020 11:25
poniedziałek, 14.9.2020 11:00
13
niedziela, 13.9.2020 14:17
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK