Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku [FOTO]

piątek, 10.2.2023 11:24 679 0

Starostwo Powiatowe w Kłodzku przystąpiło do projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach w/w projektu starostwo otrzymało grant na poprawę dostępności w obszarze dostępności architektonicznej, oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku PRZY ul. Wyspiańskiego 2K.

1. Oznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami – ułatwi to  dojazd i zaparkowanie pojazdu  w najbliższym sąsiedztwie starostwa.
2. Zamontowano przy głównym wejściu do budynku  system TOTUPOINT pozwalający  osobie z niepełnosprawnością wzrokową (posiadającą w telefonie darmową aplikację Totupoint)  na zlokalizowanie budynku jak również zorientowanie się w rozmieszczeniu pomieszczeń , głównie  pomieszczenia Biura Obsługi Klienta. Szczegóły działania systemu znajdziesz TUTAJ.
3. W punkcie podawczym na parterze zamontowano Pętlę indukcyjną stanowiskową. Dostępna jest również w budynku Pętla indukcyjna przenośna, wykorzystywana zależnie od potrzeb.
Pętle indykacyjne pozwalają  na redukcję szumu oraz hałasu tak aby osoba słabosłysząca miała lepszy komfort słyszenia rozmowy z urzędnikiem.
4. Na każdym piętrze umieszczono TYFLOPLANY, które  pozwalają  na zorientowanie się w położeniu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych dla osób  z niepełnosprawnością wzrokową.
5. Na parterze zamontowano w podłogach ścieżki kierunkowe i pola uwagi dla osób niewidomych używających lasek,  co ułatwi poruszanie się  w budynku.
6. Na lepsze zorientowanie się w przestrzeni starostwa osobie z niepełnosprawnością wzrokową zamontowano nakładki  na poręcze oraz oznakowano tabliczki przydrzwiowe w języku Braille’a.
7. Na drugim piętrze po obu stronach klatek schodowych zamontowano materace ewakuacyjne pozwalające na szybką i bezpieczną ewakuację osób , szczególnie z niepełnosprawnościami, które mają problem z poruszaniem się.
8. Na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie  piętro) znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w których  dostępne są zestawy alarmowo – przywoławcze, pozwalające na wezwanie pomocy. Dodatkowo w toalecie na parterze znajduje się przewijak dla małych dzieci.
9. W Biurze Obsługi Klienta dostępne są ramki do podpisu  ułatwiające  podpisywanie dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami.

Całkowita kwota dofinansowania: 71 507,80 zł (100% finansowania)
Termin rozpoczęcia realizacji grantu: 15.11.2022
Termin zakończenia realizacji grantu: 31.12.2022

Grant finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)