Trzech funkcjonariuszy zasiliło szeregi kłodzkiej policji

czwartek, 11.8.2022 15:21 1974 1

W Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku odbyło się ślubowanie policjantów przyjętych do służby. Szeregi kłodzkiej policji zasiliło trzech funkcjonariuszy, którzy służbę będą pełnić na terenie powiatu kłodzkiego.

Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku nadkomisarz Tomasz Ociepa w obecności p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku komisarza Piotra Danika. Uroczysta ceremonia odbyła się w sali sztabowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną służbę w kłodzkiej policji.

PRZYPOMNIJMY, ŻE SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do policji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej  Policji w Kłodzku, plac Chopina 2 – telefon 47 87  52 238 oraz 4787 52235. Informacje o rekrutacji można  również znaleźć na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.


 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Lary poniedziałek, 29.08.2022 23:20
Ociepa to ten wiceminister?