Szkolenie wojskowe klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku

poniedziałek, 23.10.2017 14:19 2063 0

17 października 2017 r. przeszło 150 uczniów z klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, uczestniczyło w szkoleniu bojowym w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej zorganizowanym na podstawie "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych„edukacja wojskowa”.


Zadanie jest realizowanie raz w miesiącu od września bieżącego roku, nasi uczniowie kontynuują trening w zakresie:
-musztry indywidualnej i zespołowej -przygotowanie uczniów do przysięgi wojskowej zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym RP; 
-zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką BLOS;
-wykonywanie normy składanie i rozkładania broni kbs beryl;
-zasady strzelania z karabinka;
-rzut granatem ćwiczebnym;
-strzelanie z karabinka beryl z użyciem -trenażera CZANTORIA;
-walka wręcz;
-pokonywanie elementów toru OSF;
-pierwsza pomoc przedmedyczna;
-maskowanie indywidualne i maskowanie sprzętu. 
Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zajęciach dowódcy Batalionu. Była to kolejna ciekawa i pouczająca lekcja.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)