Szkolenie pododdziałów 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej

poniedziałek, 25.5.2020 10:19 1288 0

Żołnierze z pododdziałów 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej doskonalili swoje umiejętności w ramach metodycznych zajęć grupowych dowódców plutonów z dowódcami drużyn oraz zajęć taktycznych, które integrują pozostałe przedmioty szkolenia bojowego i prowadzą do przygotowania pododdziałów do działań bojowych zgodnie z przeznaczeniem.

Głównym tematem realizowanym w czasie szkolenia było wykonywanie praktycznych czynności przez poszczególne osoby funkcyjne drużyny i plutonu w działaniach taktycznych oraz prowadzenie rekonesansu z podwładnymi. W czasie zajęć zrealizowano takie zagadnienia jak m.in. poruszanie się w marszu ubezpieczonym, praca na broni oraz zajmowanie nieprzygotowanego stanowiska ogniowego.

Na każdym etapie szkolenia pododdziałów 22.kbpg wykorzystywana i doskonalona jest już nabyta, w toku szkolenia programowego, wiedza i umiejętności.

22KBPG 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)