Szkolenie BHP - co ile lat?

poniedziałek, 20.5.2024 13:50 569

Szkolenia BHP są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Zgodnie z polskim prawem, szkolenie okresowe BHP powinno być powtarzane co pewien czas, aby utrzymać wysoki poziom świadomości pracowników. Ale co ile lat dokładnie należy przeprowadzać te szkolenia? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju wykonywanej pracy.

szkolenie BHP

Czy szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy trzeba powtarzać?

Tak, szkolenia BHP są obowiązkowe i muszą być powtarzane w regularnych odstępach. Szkolenie wstępne odbywa się przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, natomiast szkolenia okresowe BHP służą odświeżeniu i aktualizacji wiedzy z tego zakresu oraz umiejętności pracowników zatrudnionych. Współcześnie sprawę ułatwia dostęp do komputera, bo można przeprowadzić szkolenie BHP przez Internet, co oszczędza czas, ułatwia organizację, a jest honorowane w identyczny sposób jak szkolenie stacjonarne.

Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

Ważność szkolenia BHP różni się w zależności od zajmowanego stanowiska pracy:

 • Dla pracowników administracyjno-biurowych oraz menedżerów powinno organizować się szkolenia okresowe co 6 lat.
 • Dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych wymagana częstotliwość szkoleń okresowych to co 3 lata.
 • Natomiast pracowników inżynieryjno-technicznych, a także osoby zarządzające pracownikami, należy szkolić cyklicznie z BHP co 5 lat.

Jak liczyć ważność szkolenia BHP?

Ważność szkolenia BHP pracowników liczy się od daty ostatniego szkolenia okresowego. Jest to data, która powinna być odnotowana w dokumentacji pracownika, zarówno w jego osobistej kartotece, jak i w dokumentacji szkoleniowej firmy. Od tego momentu należy liczyć odpowiedni okres do kolejnego szkolenia, zależny od typu wykonywanych zadań.

Kto jest zwolniony ze szkoleń okresowych BHP?

Pracownicy, którzy wykonują prace biurowe, mogą być zwolnieni ze szkoleń okresowych, jeżeli ich pracodawca zdecyduje się na wdrożenie programu samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia, która pozwala pracownikom na samodzielne przyswajanie niezbędnych informacji z zakresu BHP. Jednak decyzja o zwolnieniu z obowiązku uczestniczenia w szkoleniach okresowych musi być poprzedzona analizą ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy oraz musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i regulaminem wewnętrznym firmy.

szkolenie BHP online

Czy szkolenie BHP obejmuje instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to specyficzny rodzaj szkolenia BHP, skierowany do pracowników, którzy są nowi na danym stanowisku pracy lub gdy zmieniają stanowisko w ramach tej samej firmy. Jego głównym celem jest zapoznanie pracowników z konkretnymi zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą na określonym stanowisku oraz nauczenie ich, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Z instruktarzu stanowiskowego nie można być zwolnionym.

Zaleca się również, aby pracodawcy regularnie (np. raz do roku) przeprowadzali instruktaż stanowiskowy jako część ciągłej edukacji pracowników i przypomnienie o bezpiecznych praktykach pracy.

Cel instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy ma na celu:

 • Wyjaśnienie i demonstrację bezpiecznych metod pracy.
 • Zapoznanie z maszynami, urządzeniami i narzędziami, które będą używane na stanowisku pracy.
 • Omówienie procedur awaryjnych i sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Przekazanie wiedzy na temat środków ochrony indywidualnej.

Częstotliwość przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany:

 1. Przy zatrudnieniu - każdy nowy pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku.
 2. Przy zmianie stanowiska pracy - gdy pracownik przenosi się na inne stanowisko, które wiąże się z innymi zadaniami lub innym rodzajem zagrożeń.
 3. Po wprowadzeniu nowych maszyn lub technologii - gdy na stanowisku pracy pojawią się nowe urządzenia lub zmienią się technologie, konieczne jest ponowne przeszkolenie pracowników.
 4. Po wypadku - jeżeli na stanowisku pracy doszło do wypadku, konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego instruktażu w celu przypomnienia i wzmocnienia zasad bezpieczeństwa.

Ważność instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy nie tylko spełnia wymogi prawne, ale jest również kluczowym elementem budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki regularnemu przypominaniu pracownikom o bezpiecznych metodach pracy oraz o możliwych zagrożeniach, można znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków i chorób zawodowych.

Szkolenia BHP są kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa każdego zakładu pracy. Regularne ich odnawianie nie tylko jest wymogiem prawnym, ale przede wszystkim służy ochronie zdrowia i życia pracowników. Zapewnienie, że wszystkie osoby wykonujące swoje obowiązki zawodowe są odpowiednio przeszkolone i świadome potencjalnych zagrożeń, jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy.