Szkoła w Bożkowie została przekazana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

poniedziałek, 3.1.2022 10:14 733 0

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie został przekazany na podstawie porozumienia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2005 roku szkoła znajdowała się pod nadzorem Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Skarb Państwa przy podpisywaniu aktu notarialnego przekazania szkoły reprezentował Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki. Wartość przekazanej nieruchomości to około 14 mln zł.

Szkoła w Bożkowie już od czasów powojennych to jedyna placówka w terenie powiatu kłodzkiego i okolicy, która kształci w kierunkach rolniczych, a wśród jej absolwentów są m.in.: prof. Tadeusz Trziszka, dr. hab. inż. Józef Cież i prof. Marian Kuczaj.  Porozumienie w sprawie przekazania jej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisane zostało już w marcu 2021 roku. 

- Szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży przyrodniczo-technicznej, ekonomiczno-rolniczej i gastronomiczno-turystycznej. Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu placówka zyska jeszcze lepsze możliwości w kształceniu przyszłych pokoleń m.in. techników inżynierii środowiska i melioracji, techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czy techników weterynarii – mówił wówczas marszałek Cezary Przybylski.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują dwie szkoły ministerialne, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie oraz w Rudnej. Dolnośląski  Zespół Szkół w Bożkowie, z długą i piękną tradycją kształcenia rolniczego, stanowić będzie ważne ogniwo w szeroko rozumianej edukacji rolniczej w tym regionie. Obecnie szkoła ta oferuje bogaty zakres kształcenia, począwszy od zawodów typowo rolniczych przygotowujących do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz korzystania z nowoczesnych technik produkcyjnych, a także zdobywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, po architekturę krajobrazu i weterynarię. Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym – „Bożkowskie Centrum Umiejętności”, z pracowniami o podwyższonym standardzie kształcenia praktycznego, a także służącym do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje rolnicze.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku/ UMWD/MRiRW

Dodaj komentarz

Komentarze (0)