Stypendia Starosty Kłodzkiego dla najlepszych uczniów z Powiatu Kłodzkiego 2017

piątek, 27.10.2017 12:45 2569 0

Discipulus Exemplorum - to program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego, którego celem jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i gimnazjów prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 

O uzyskanie świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego ,,Discipulus Exemplorum'', zwanego dalej stypendium, ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci spełniający jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie ocen celujących na świadectwie końcowym oraz szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych (laureaci w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym), uzyskanych w danym roku szkolnym,

2) posiadanie tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego programu stypendialnego,

3) posiadanie tytułu laureata I, II lub III miejsca w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim ,

4) aktywna praca lub niekonwencjonalne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej 

W roku 2017 wyróżniono 15 uczniów i absolwentów ze szkół prowadzonych przez powiat kłodzki za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym 2016/2017 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku:

Natalia Bilińska - absolwentka  Powiatowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
Emilia Zwierzchowska - absolwentka Powiatowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
Karolina Bech - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Adrianna Kwiatkowska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Kłodzku
Magdalena Kurowska- uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Kamil Ogonowski - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Paweł Pustuła - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Michał Pawłów - absolwent Powiatowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Natalia Walczuk - absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Jakub Kazimierski - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku
Kinga Romańczukiewicz - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku

Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie

Natalia Muzyka - uczennica liceum
Patryk Małogurski - absolwent liceum  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Kinga Kaczor - uczennica 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Marta Lampasiak - absolwentka liceum

źródło: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Dodaj komentarz

Komentarze (0)