Stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego wręczone![Foto]

sobota, 9.12.2017 10:24 5322 1

5 uczniów i studentów otrzymało stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Podczas uroczystego spotkania, które zorganizowane zostało 6 grudnia stypendia wręczyli przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, zastępca wójta gminy Urszula Panterałka i przewodnicząca kapituły stypendialnej Mariola Huzar.

- Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium określa uchwała Rady Gminy Kłodzko z roku 2012. Za wyniki w nauce decydujące są kryterium dochodowe oraz średnia ocen na świadectwie lub w indeksie. Za osiągnięcia w różnych dziedzinach decydujące jest również kryterium dochodowe oraz osiągnięcia od szczebla powiatowego wzwyż – poinformowała podczas gali przewodnicząca kapituły stypendialnej. 


Tegoroczni laureaci stypendiów otrzymali jednorazowo 11 000,00 złotych. W tym gronie znaleźli się: Natalia Kurzela z Krosnowic (uprawia tenis stołowy), Tomasz Brusiński z Jaszkowej Dolnej (gra na akordeonie), Paulina Mazurkiewicz (ekonomia i finanse) i Paulina Kraj z Wojciechowic (za wyniki w nauce), Aleksandra Wiśniewska ze Starego Wielisławia (artystka malarstwa różnymi technikami).

Stypendia wypłacane są przez dziesięć miesięcy roku szkolnego i akademickiego. Stypendium Spółki Omya w Romanowie z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich w wysokości 3 000,00 złotych otrzymał Tomasz Brusiński.

Ponadto trzy osoby otrzymały czeki finansowe o wartości 1 500,00 złotych (500,00 zł każdy) za uzyskane osiągnięcia artystyczne, wokalne i sportowe w roku 2017. Są to: Oliwia Łuszczyńska z Krosnowic, Daniel Burys z Szalejowa Górnego i Julia Kowalczyk z Wojborza.


Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych, instytucji i firm, przyjaciele programu stypendialnego, rodziny stypendystów, dzieci i młodzież. Jak, co roku nie zabrakło współtwórcy programu Ryszarda Niebieszczańskiego - obecnie radnego powiatu kłodzkiego.

Poza procedurami, indywidualnie jednorazowe stypendia mikołajkowe w wysokości 200,00 złotych każde, dla wszystkich ośmiu osób ufundowali: przewodniczący Rady Gminy Kłodzko, radni Teresa Biel-Lutosławska, Mariola Kozak i Łucja Mądro, przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Bobula, skarbnik gminy Kłodzko Bożena Rudy i Przewodnicząca kapituły stypendialnej.

Część artystyczną zapewnili wokalistka Oliwia Łuszczyńska, akordeonista Tomasz Brusiński oraz grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach. Ta ostatnia zaprezentowała na scenie legendę pt. „Diabelscy goście rycerza Stoimira”. Podczas występów organizatorzy częstowali okolicznościowym tortem wypieczonym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Kumy” z Krosnowic.


Tradycyjnie, na zakończenie gali stypendialnej wśród obecnych uczestników losowany był prezent od
wójta gminy Kłodzko Stanisława Longawy. Nowoczesny tablet trafił do uczennicy Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku (tam odbywała się impreza) – Zuzanny Hes. Wydarzeniu towarzyszyła akcja charytatywna „Jaskierek” oraz wystawa pokonkursowa „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”. Na konkurs wpłynęło 86 prac świątecznych, które wykonały przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. Prace w postaci świątecznych dekoracji będzie można nabyć w Hotelu „Metro” w Boguszynie, za wolne datki od środy 13 grudnia 2017 roku. Uzyskany dochód zostanie przekazany na konto stypendialne im. Grzegorza Ciechowskiego. Osoba kontaktowa: Mariola Huzar, tel. 74 8689207. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy 18. Gali stypendialnej: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko serdecznie dziękują wszystkim sponsorom nagród rzeczowych oraz maskotek ufundowanych dla uczestników Zlotu Św. Mikołajów, Gwiazdorów i Aniołków oraz laureatów konkursu „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”.


Okolicznościowe listy i gratulacje nadesłali: prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Pónocnoatlantyckiego Bogusław Wijatyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Bernadetta Tambor.

Uroczystą galę stypendialną poprowadzili Justyna Bytnar z Biura Promocji Gminy Kłodzko oraz Mateusz Kubasiński z Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodz poniedziałek, 11.12.2017 14:52
Foto wykonał Pan Zygmunt Byrski