komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

poniedziałek, 18 lutego 2019

Szymona, Konstancji

Starosta kłodzki: "Współpraca buduje i to dosłownie"

wtorek, 28.8.2018 17:45 , komentarze: 29 , odsłony: 4956
kategorie artykułu:

W Urzędzie Miasta w Kłodzku zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem burmistrza Michała Piszko oraz starosty powiatu kłodzkiego Macieja Awiżenia podsumowująca inwestycje, które prowadzone były w ostatnich latach. 

- Współpraca buduje i to dosłownie - podkreślił starosta kłodzki, Maciej Awiżeń, który podczas spotkania z przedstawicielami mediów zaprezentował zrealizowane przez powiat inwestycje drogowe, w tym również te, które przeprowadzone zostały wspólnie z gminą miejską Kłodzko. 

- W jakim przypadku można zbudować więcej niż się ma pieniędzy? Kiedy to się robi z kimś. Każdy z nas ma jakąś pulę i cele, ale zupełnie inaczej wygląda sytuacja synergii i lepiej jest kiedy samorządy ze sobą współpracują niż kiedy są w konflikcie - mówił Maciej Awiżeń. - Powiat kłodzki zrealizował na terenie miasta w latach 2015-2017, 14 zadań inwestycyjnych z czego 7 obejmowało wykonanie robót budowlanych na drogach powiatowych, a pozostałe 7 dotyczyło wykonania dokumentacji technicznych. Jak wiadomo, że tylko wtedy kiedy jest dokumentacja techniczna można starać się o środki zewnętrzne. Obecnie współfinansujemy też jedną inwestycje realizowaną przez gminę miejską Kłodzko. W 2018 roku powiat kłodzki realizuje przebudowę ul. Półwiejskiej, zlecił wykonanie jednej dokumentacji technicznej oraz współfinansuje przebudowę drogi miejskiej tj. ulicy Szpitalnej wraz z miejscami postojowymi przy szpitalu powiatowym.

Koszt inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2015-2017 oraz realizowanych w roku 2018 na terenie miasta Kłodzka wynosi 8 692 825,85 zł, z czego: 6 440 739,85 zł to środki własne powiatu kłodzkiego, 1 841 308,00 zł – dotacje z gminy miejskiej Kłodzko, - 264 078,00 zł dotacja z budżetu państwa, - 146 700,00 zł – dotacje z innych źródeł.

W 2015 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje:

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238D - ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - II etap”. W ramach inwestycji przebudowany został chodnik wzdłuż ulicy Bohaterów Getta w Kłodzku na długości 142 metry oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki kamiennej na zatoce autobusowej przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych. Koszt inwestycji wyniósł 60 732,95 złi został w całości poniesiony ze środków własnych powiatu kłodzkiego.

- „Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku” - W ramach zadania został przebudowany chodnik wzdłuż ulicy Bohaterów Getta w Kłodzku na długości 142 metry oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki kamiennej na zatoce autobusowej przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych. Koszt inwestycji wyniósł 60 732,95 złi został w całości poniesiony ze środków własnych powiatu kłodzkiego.

- „Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku” - >Zakres wykonanych robót:przebudowa urządzeń odwodnieniowych, czyszczenie i remont kamiennych okładzin elewacyjnych, częściowe wykonanie nowej posadzki z płyt granitowych, przebudowa schodów z okładziny kamiennej, przebudowa ściany czołowej od strony rzeki, remont dylatacji konstrukcji mostowej, wymiana tynków na ścianach i sufitach, czyszczenie i malowanie balustrad stalowych w obrębie całego obiektu mostowego, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa gablot reklamowych, wykonanie monitoringu przejścia podziemnego. Wartość inwestycji wyniosła 597 137,02 zł, z czego: 1. - 264 078,00 zł – dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, 1. - 333 059,02 zł – udział własny powiatu kłodzkiego.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3226D ul. Półwiejskiej z ul. Sierpową w Kłodzku” - W ramach zadania zostało wykonane poszerzenie skrzyżowania drogi powiatowej – ulicy Półwiejskiej z drogą gminną - ulicą Sierpową w celu poprawy warunków ruchu pojazdów ciężarowych korzystających z tego skrzyżowania. Koszt inwestycji wyniósł 111 597,65 zł i został w całości poniesiony ze środków własnych powiatu kłodzkiego.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D ul. Śląska i ul. Mariańska w Kłodzku” – dokumentacja techniczna >W ramach zadania został wykonany projekt budowlany przebudowy ulicy Śląskiej i ulicy Mariańskiej w Kłodzku. Koszt dokumentacji wyniósł 85 239,00 zł i został w całości poniesiony ze środków własnych powiatu kłodzkiego.

W 2016 roku wykonane zostały następujące zadania:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3238D - ul. Korczaka w Kłodzku" - W ramach zadania został przebudowany odcinek ulicy Korczaka na długości 543 metry. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na beton asfaltowy, przebudowę chodników i odwodnienia drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt inwestycji wyniósł 762 718,21 zł i został w całości poniesiony ze środków własnych powiatu kłodzkiego.

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku” - W ramach zadania został wykonany ostatni etap przebudowy ulicy Nowy Świat - przebudowa drogi na długości 554 metry wraz z przebudową chodników, zatoki autobusowej, miejsc postojowych i odwodnienia drogi. Wartość zadania:564 111,39, z czego: 1. - 509 111,39 zł – udział własny powiatu kłodzkiego, 1. - 55 000,00 zł – dofinansowanie z gminy miejskiej Kłodzko.

- W poprzedniej kadencji współpraca nie za dobrze nam się układała i pomimo deklaracji miasta, tych środków nie było. W tej kadencji na szczęście współpraca owocuje i mogliśmy dokończyć tę inwestycję i przebudować drogę na tym ostatnim odcinku - mówił starosta Maciej Awiżeń. 

W roku 2016 powiat kłodzki udzielił gminie miejskiej Kłodzko dotacji w wysokości 165 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Kusocińskiego i Łąkowej w Kłodzku” obejmującego swym zakresem przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta i ul. Korczaka z drogami gminnymi: ul. Kusocińskiego i ul. Łąkową na skrzyżowanie typu rondo.

W roku 2016 zostały wykonane również następujące dokumentacje techniczne:

- „Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku od skrzyżowania z ul. Noworudzką do skrzyżowania z ul. Objazdową - dokumentacja techniczna za kwotę 71 967,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki” za kwotę 54 946,00 zł

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku" - dokumentacja techniczna”za kwotę 74 969,00 zł.

W 2017 roku przeprowadzono następujące inwestycje: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)” - Zadanie to obejmowało przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym na Placu Władysława Jagiełły oraz przebudowę drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego. 1. Zadanie było współfinansowane przez Gminę Miejską Kłodzko. Wartość zadania: 2 741 241,53 zł, z czego: 1. - 1 718 283,53 zł – udział własny powiatu kłodzkiego, 1. - 1 022 958,00 zł – udział gminy miejskiej Kłodzko.

- „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku – od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej” - Zadanie zostało rozpoczęte w 2016 roku. Wtedy też zostały poniesione wydatki w wysokości 110 000,00 zł sfinansowane przez gminę miejską Kłodzko oraz 26 960,57 zł przez powiat kłodzki. W roku 2017 zadanie zostało dokończone, a pozostała kwota w wysokości 352 172,53 zł została poniesiona w budżetu powiatu kłodzkiego.

W roku 2017 zostały wykonane następujące dokumentacje techniczne:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna”za kwotę 83 640,00 zł 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Korczaka w Kłodzku, km od 1+890 do 2+520 – dokumentacja techniczna za kwotę 25 000,00 zł

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2016 roku. Jego całkowita wartość wyniosła 293 400,00 zł. W roku 2016 poniesiono 30% kosztów (udział każdej ze stron wyniósł po 22 005,00 zł, natomiast pozostałe 70% wydatkowano w roku 2017: 51 345,00 zł - dotacja z gminy miejskiej Kłodzko,  51 345,00 zł - dotacja z gminy wiejskiej Kłodzko, 51 345,00 zł - dotacja z gminy Polanica-Zdrój, 51 345,00 zł - udział własny powiatu kłodzkiego.

Inwestycje w 2018 roku:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku”. Inwestycja jest aktualnie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ulicy Półwiejskiej na długości 397 metrów. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na beton asfaltowy, budowę nowego chodnika na długości 397 m, przebudowę odwodnienia drogi oraz wzmocnienie skarpy drogowej. 1. Wartość zadania: 1 492 493,00 zł, z czego: 1. - 912 493,00 zł – udział własny powiatu kłodzkiego, 1. - 580 000,00 zł – udział gminy miejskiej Kłodzko.

W roku bieżącym powiat kłodzki współfinansuje również inwestycję realizowaną przez gminę miejską Kłodzko pn.„Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku”. Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę drogi gminnej na długości 433 metry (od skrzyżowania z ul. Zamiejską do wiaduktu kolejowego) oraz przebudowę miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie szpitala powiatowego. Wartość inwestycji wynosi 2 109 257,78 zł, w tym dofinansowanie Powiatu Kłodzkiego wynosi 925 000,00 zł.

W roku 2018 realizowana jest również dokumentacja techniczna dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Połabską, ul. Lutycką i ul. Grunwaldzką, a wartość tego zadania wynosi 94 500,00 zł. Głównym założeniem tego projektu będzie przebudowa tego skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

O inwestycjach mówił również burmistrz Kłodzka, Michał Piszko. 

- Pozyskaliśmy 24 miliony złotych ze środków Unii Europejskiej. Większość tej kwoty przeznaczona jest na inwestycje realizowane w tym roku - mówił burmistrz Kłodzka, Michał Piszko. - Przeprowadzamy rewitalizację terenów zielonych, we wrześniu planujemy zakończenie budowy ścieżki rowerowej, oddaliśmy już do użytku skate park, a w październiku planujemy zakończenie inwestycji na Twierdzy. W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka historyczna, odtworzony zostanie Ogród Komendanta i przygotowana zostanie przestrzeń wystawiennicza. Inwestycja obejmuje także  zakup nowoczesnej sceny i przygotowanie dla niej zaplecza, a przy tym renowację zabytkowych murów. 

Prowadzone są także inwestycje w następujących miejscach: 

 

 

 

Wasze komentarze

Czy ty jestes po kielichu ? Co to za belkot
wtorek, 28.08.2018 21:43 autor:
sam jesteś bełkot
środa, 29.08.2018 09:25 autor:
farmazon dla frajerów
czwartek, 30.08.2018 12:08 autor:
Cóż z tego ze drogi porobią jak zimą ich nie...
środa, 29.08.2018 17:01 autor: Dorina
TURYŚCI w czasie DNI TWIERDZY ROBILI ZDJĘCIA...
środa, 29.08.2018 19:51 autor: .
Drogi parkingi są a gdzie mieszkania dla ludzi?
środa, 29.08.2018 16:39 autor: Pati
Czas na zmiany tych panów.
wtorek, 28.08.2018 23:22 autor: Rooke
Ludzie czekaja na mieszkania ???? A kto ma je rozdawac...
wtorek, 28.08.2018 21:41 autor: Klodzczanin
Twoja stara
wtorek, 28.08.2018 22:20 autor:

piątek, 15.2.2019 07:55
środa, 13.2.2019 15:16
3
wtorek, 12.2.2019 09:03
3
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele