Srebrny medalista gościem sesji

piątek, 13.5.2016 11:33 3172 0

Gościem sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie był Jakub Ogorzałek, wicemistrz Polski Młodzików w Biathlonie (sprint). Drugie miejsce i srebrny medal noworudzianin wywalczył w marcu br. w Jakuszycach. Utalentowany sportowiec wyróżniony został przez Radę Miejską oraz władze miasta. 

Burmistrz, Tomasz Kiliński oraz przewodniczący RM Andrzej Behan, pogratulowali młodemu sportowcowi znakomitego osiągnięcia, jednocześnie dziękując za promocję miasta. Jak przekonywał obecny podczas sesji opiekun szkolny Radosław Legieć, Jakub to przyszłość sportów zimowych, o czym świadczyć może m.in powołanie do kadry Polski. Sam zainteresowany podziękował swoim trenerom, rodzicom a w szczególności Ojcu - którym jest utytułowany narciarz Arkadiusz Ogorzałek.


Część właściwą sesji, rozpoczęły zmiany w budżecie. Radni przeznaczyli kwotę 50 tys. złotych na budowę dwóch placów zabaw (Stara Droga i Fredry), budowę oświetlenia ul. Kasztanowa II etap (25 tys. zł) oraz bieżące remonty komunalne (110.854 zł).

W celu podniesienia bezpieczeństwa w mieście, przekazano kwotę 21,5 tys. złotych na zakup samochodu dla noworudzkiej policji, a także zatwierdzono wstępną lokalizację przystanku przy Placu Grunwaldzkim.

Przy współpracy środowisk senioralnych przyjęto program "Aktywni Seniorzy", umożliwiający noworudzianom po 60 roku życia ulgowe korzystanie np. z obiektów sportowych w Słupcu, bądź uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. W związku z powyższym, ujednolicono także cennik za korzystanie z obiektów przy Kłodzkiej 16 ( z uwzględnieniem seniorów).

Ponadto w drodze uchwały wprowadzono zmiany w programie profilaktyki alkoholowej, regulaminie utrzymania czystości, a także ustalenia górnych stawek (55zł/m3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz sposobu dokumentowania utylizacji nieczystości ciekłych.

Na zakończenie obrad pozytywnie zaopiniowano przystąpienie do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia i realizacji programu niskoemisyjnego w latach 2014-2020 oraz jednogłośnie wskazano Tomasza Kilińskiego jako przedstawiciela miasta w Radzie Nadzorczej ARR "Agroreg" S.A.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)