Sprawdź, czy należy ci się stypendium w wysokości 450 złotych miesięcznie. Nabór wniosków do 30 września.

piątek, 16.9.2022 20:02 412 0

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji (rok szkolny 2022/23) Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. Wartość projektu to 9,9 mln zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. W okresie realizacji projektu (lata 2020-2023) wsparcie skierowane zostanie do 1800 uczniów (600 uczniów rocznie). Stypendysta otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4,5 tys. (450 zł miesięcznie), na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy nauki).

– Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Program skierowany jest do uczniów szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:
– branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy,
– branżowej szkoły II stopnia,
– technikum – uczeń co najmniej II klasy,
– szkoły policealnej – słuchacz co najmniej II semestru w trybie dziennym.

Kryteria uzyskania stypendium:
– uczeń nie pobierał stypendium w I edycji Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, 
– średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,66.

Kryteria dodatkowe:
– finalista lub laureat turnieju lub olimpiady,
– średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,5.

Celem pomocy stypendialnej jest:
– zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe,
– rozwijanie aktywności uczniów/słuchaczy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, pobudzenie kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem,
– zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcenia zawodowego. 

W ramach projektu Politechnika Wrocławska zrealizuje zadanie pn. „Warsztaty dla stypendystów”. Tematyka warsztatów będzie obejmowała szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego, która pozwoli na podniesienie kompetencji w dalszym kształceniu jak również w późniejszym życiu zawodowym i społecznym.

Szczegółowe informacje na stronie www.stypendialny-dolnyslask.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)