komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

czwartek, 21 lutego 2019

Eleonory, Fortunata

Spotkanie Pełnomocników Granicznych

czwartek, 29.11.2018 08:33 , komentarze: 3 , odsłony: 703
kategorie artykułu:

28 listopada 2018 r. we Wspólnej Placówce w Kudowie Słone spotkali się Pełnomocnicy Graniczni z Polski i Czech.

Stronę polską reprezentował zastępca Komendanta NoOSG płk SG Tomasz Michalski pełniący funkcję Zastępcy Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadodrzańskiego.  Stronę czeską reprezentowali Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Ołomuńskiego płk. mgr. Petr KUBJÁT, Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Pardubickiego kpt. mgr. Karel FORMÁNEK, Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Hradec Králové plk. mgr. Dimitros MUCUDIS oraz mjr mgr. Ivana SEVERYNOVA - Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Libereckiego.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową  współpracę na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej. Wiele miejsca poświęcono także omówieniu bieżącej sytuacji migracyjnej wewnątrz poszczególnych państw i związanych z tym zagrożeń dla ochrony granicy państwowej. Strona polska poinformowała o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej realizowanej do dnia 16 grudnia 2018 r. natomiast czescy rozmówcy wyrazili gotowość wsparcia Komendantów Placówek Straży Granicznej podczas realizacji zadań związanych z tym przedsięwzięciem.

W czasie prowadzonych rozmów uzgodniono zasady wzajemnej wymiany informacji za pośrednictwem Punktu Kontaktowego w Kudowie - Słone. Pozytywnie oceniono także współdziałanie w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, zwłaszcza w ramach wspólnych polsko-czeskich patroli.  

W spotkaniu udział wzięli również zastępcy pełnomocników i pomocnicy z obu krajów.

 

Wasze komentarze

Ano, jak mówią Czesi
czwartek, 29.11.2018 16:34 autor: ano
Byłe przejście graniczne.
czwartek, 29.11.2018 18:00 autor: Z

środa, 20.2.2019 12:48
1
piątek, 15.2.2019 07:55
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork