SOSW - Rekrutacja cały rok!

piątek, 28.7.2017 11:46 3838

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Naszą wiedzą i wsparciem w zakresie edukacji, opieki i terapii służymy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. 

W skład Ośrodka wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym

Gimnazjum Specjalne dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym , znacznym

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- Internat dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Przy Ośrodku prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Nasi wychowankowie są objęci opieką medyczną, psychologiczną, stomatologiczną, rewalidacyjną.

Nauka i opieka w Ośrodku świadczone są nieodpłatnie.

Do dyspozycji dzieci są  pomieszczenia grupowe (świetlice, sypialnie, łazienki), pomieszczenia szkolne (klasy, pracownie, gabinet terapii integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, miejsce zabaw), duże boisko sportowe i ogród. W związku z tym, że nasz Ośrodek znajduje się w pięknej, malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej korzystamy z możliwości organizowania pieszych wycieczek i rajdów po okolicy.

Celem działalności placówki jest przede wszystkim świadome i aktywne przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Każde z dzieci otaczane jest u nas szczególną opieką i zainteresowaniem.

Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

trwa cały rok!

Tel. (74) 868 12 64

www.osrodekpolanica.pl