Śladami Tkaczy na pograniczu polsko-czeskim [Foto]

poniedziałek, 31.5.2021 13:44 1622

W ramach projekt „Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis oraz środków pańtwa, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu realizuje szereg działań. Została utworzona Izba Tkacka w tzw. ”Domach Siedmiu Braci” w Międzylesiu. Znajduje się tam również sala wykładowa i sala audiowizualna.

Domy tkaczy w Międzylesiu pochodzą z 2 poł. XVIII w. i obok podobnych domów w Chełmsku Śląskim (zwanych Dwunastu Apostołów) są to obiekty unikatowe, mające znaczące wartości kulturowe i naukowe. Świadectwa lokalnego życia gospodarczego i przykłady skromnej zabudowy małych, śląskich miast. Wśród naszych zbiorów zobaczycie pamiątki mieszkańców Międzylesia, dawne tkaniny i maszyny oraz zmienne wystawy czasowe. Możecie wziąć udział w warsztatach oraz wykładach.

Szykujemy się do Międzyleskich Dni Dziedzictwa. Jednak przez panującą pandemię i nadal obowiązujące obostrzenia, świętowanie to rozszerzone jest na więcej dni, w części przeniosło się do Internetu. Polecamy śledzić na bieżąco aplikację Gminy Międzylesie oraz ogłoszenia.

W ramach projektu mogliśmy stworzyć m.in. pocztówki, ulotki i pieczątkę, które chętnie wręczymy zainteresowanym turystom. Zostały przeprowadzone warsztaty plecenia makramy i tkania na krosnach, obecnie szykujemy ostatnie warsztaty tkania bransoletek.

Projekt „Śladami Tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”, w łatwy i przystępny sposób zbliża nas do dawnych tradycji i dawnej kultury, dzięki tym działaniom i wielu chętnym do uczestniczenia w warsztatach, ratujemy od zapomnienia dawne techniki tkackie.

Zapraszamy do przejścia Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim razem z nami.