Seniorzy i ekologia zarządzana sztuczną inteligencją? Ciąg dalszy nastąpi… [FOTO]

wtorek, 5.9.2023 11:19 168 0

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich bierze udział w ogólnokrajowym projekcie „Matematyka na zielono”. Uczestnicy zajęć zderzają się z matematyką, ekologią, a nawet sztuczną inteligencją na wiele sposobów. Operatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją mBanku.

Na prośbę naszego miejscowego klubu seniora przygotowaliśmy temat „Ekologia zarządzana sztuczną inteligencją”. Wykład, rozmowy i jeszcze więcej to domena informatyka Michała Fiedukiewicza. Potrafi porwać do swojego świata każdego. Ma to coś!

Poruszane zagadnienia z seniorami to:
* przewidywanie pogody,  w tym tworzenie bardziej szczegółowych i dokładnych modeli klimatycznych, przewidywanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, analizowanie zależności między emisją gazów cieplarnianych, a wzrostem temperatury;
* zarządzanie energią na przykładzie domów energooszczędnych sterowanych smartfonami;                          
* sztuczna inteligencja w rolnictwie, czyli niszczenie chwastów przy pomocy maszyn z laserem, a precyzyjne sadzenie roślin przez robotomaszyny;                                                                                                      
* kontrola zagrożonych gatunków w przyrodzie poprzez śledzenie zwierzyny za pomocą sztucznej inteligencji;                                                                                                                                                                         
* kontrolowanie smogu;                                                                                                                                                        
* segregacja śmieci przez roboty, które wybierają konkretne odpady z taśmy nadające się do recyklingu.

Sztuczna inteligencja kieruje zrobotyzowanymi ramionami do wybierania konkretnych odpadów z taśmy, na której przemieszczają się zmieszane śmieci nadające się do recyklingu. Po stwierdzeniu, czym jest dany odpad, umieszcza go w odpowiednim pojemniku, zaś w przyszłości będzie można zaplanować jego ponowne przetworzenie.

Wszystkie tematy zostały poparte konkretnymi przykładami, wdrożonymi technologiami, a także materiałami zdjęciowymi i filmowymi. Na życzenie seniorów: ciąg dalszy nastąpi… [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)