Samorządowcy w Nowej Rudy przeciwni zmianie nazwy osiedla

piątek, 3.11.2017 07:50 962 0

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, że w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o "zakazie propagowania komunizmu" (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744); Rada Miejska w Nowej Rudzie nie miała zamiaru i nie zamierza zmieniać nazwy Osiedla XXX-lecia. Naszym zdaniem w przypadku tej nazwy, nie ma obowiązku wynikającego z tej ustawy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców takiej zmiany nie oczekuje.

W latach 90-tych; pierwszej kadencji samorządu, ówczesna Rada Miejska Nowej Rudy - dokonała dekomunizacji nazw, wszystkich ulic i obiektów publicznych w mieście, które wiązały się z okresem komunizmu. Nie uznano wówczas aby nazwę Osiedla XXX-lecia należało zmieniać. Obecnie również nie widzimy konieczności zmiany tej nazwy.

Obecna ustawa daje jednak kompetencje wojewodzie, czyli przedstawicielowi rządu w terenie do dokonania takiej zmiany. Dlatego też poprosiliśmy mieszkańców Osiedla o wypowiedzenie się na temat dwóch zaproponowanych nazw, gdyby wojewoda uznał za konieczne dokonanie zmiany nazwy. Mieszkańcy w zdecydowanej większości wybrali nazwę Osiedle XXX-lecia III RP (94%). Mamy jednak nadzieje, że wojewoda dolnośląski nie będzie zmieniał nazwy osiedla.

Uzasadnieniem naszego stanowiska i braku konieczności zmiany nazwy Osiedla jest również sytuacja Wodzisławia Śląskiego gdzie Rada Miejska zmieniła nazwę osiedla "30-lecia PRL" na "30-lecia" czego nie zakwestionował wojewoda śląski i uchwała rady została zamieszczona została w dzienniku urzędowym.

Wsparcie dla naszego stanowiska zadeklarował również pan senator RP Aleksander Szwed. Mamy nadzieje, że wojewoda dolnośląski nie dokona zmiany nazwy, gdyż przykład Wodzisławia pokazuje, że takiej konieczności nie ma.

 

Z poważaniem

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                        Burmistrza Miasta Nowa Ruda

 

Andrzej Behan                                                                                         Tomasz Kiliński

Dodaj komentarz

Komentarze (0)