komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 30 września 2020

Wery, Honoriusza

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego

wtorek, 16.7.2019 09:38 , komentarze: 1 , odsłony: 1462
kategorie artykułu:

Rada Powiatu Kłodzkiego podczas sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2020.

To już kolejna (druga edycja) Budżetu Obywatelskiego realizowana przez Powiat Kłodzki. Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W 2020 roku kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na Budżet Obywatelski wynosi 150 000 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będą realizowane na obszarze powiatu kłodzkiego i mają służyć jego mieszkańcom. Zgodnie z zasadami koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego. Składanie propozycji zadań możliwe będzie w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.

Propozycje zadań, które pozytywnie przejdą etap weryfikacji formalnej przekazane zostaną pod głosowanie mieszkańcom powiatu kłodzkiego. Głosowanie odbędzie się w dniach od 30 września 2019 r. do 31 października 2019 r. Za wybrane do realizacji uznane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego zamieszczone zostały na stronach: www.powiat.klodzko.pl, www.bip.powiat.klodzko.pl

 

Wasze komentarze

piątek, 25.9.2020 20:12
9
piątek, 25.9.2020 08:31
ELMECIK
ELMECIK
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele