Rusza budowa ścieżek rowerowych typu Singletrack

poniedziałek, 16.7.2018 10:18 1550 0

10. lipca 2018r. (wtorek) Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman Kaczmarczyk - podpisał przy kontrasygnacie Skarbnik Wioletty Drangowskiej, umowę dotyczącą kolejnej inwestycji gminy Lądek-Zdrój.

Tym razem umowa dotyczyła wykonania na terenie gminy Lądek-Zdrój 22 kilometrów tras rowerowych typu SINGLETRACK (w uproszczeniu: singletrack – jednokierunkowa ścieżka o szutrowej nawierzchni, przeznaczona wyłącznie do jazdy na rowerze, wytyczona zwykle poza obecnymi szlakami pieszymi lub drogowymi). Prace do wykonania przewidują wytyczenie i budowę ścieżek oraz koniecznych urządzeń technicznych (m. in. przepusty, mostki, bramy wjazdowe oraz oznakowanie) – ich wartość w ramach powyższego działania to kwota 1.290 590 zł.

Wykonanie powyższych ścieżek planowane jest do  jesieni bieżącego roku i jest związane z realizacją przez Gminę Lądek-Zdrój projektu z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr projektu/naboru: RPDS.04.0401-IŻ.00-02-191/16 – OSI, nazwa projektu: SINGLETRACK GLACENSIS.

W powyższym projekcie – oprócz Gminy Lądek-Zdrój – uczestniczą gminy: Bardo, Kłodzko, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i Złoty Stok. Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

źródło: ladek.pl 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)