RST w Polanicy-Zdroju wygrała grant. Uczniowie wyjadą do Szwecji

poniedziałek, 9.5.2022 11:35 1005 1

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju po raz trzeci wygrała grant na dwuletni projekt praktyk zawodowych „ Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2”. Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany jest w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1, w okresie od  01.09.2020 do 31.12.2023r. Praktyki zawodowe będą realizowane w Szwecji oraz Hiszpanii.   
Główny cel projektu to zwiększenie innowacji w procesie kształcenia młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkoły na rynku pracy.          

Oczekiwane rezultaty to:-zwiększenie szans na pozytywne zdanie egzaminów zewnętrznych, -zwiększenie motywacji i zainteresowania przedmiotami zawodowymi, -zwiększenie motywacji do nauki języków obcych.
Beneficjentami  w projekcie kształcenia zawodowego są  uczniowie z klas 3 i 4  Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju, w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Opiekę nad nimi będzie sprawowało 2 nauczycieli   RST. 

Praktyki zawodowe  mają na celu nie tylko podnoszenie umiejętności i sprawności zawodowych i językowych, lecz również integrację grupy oraz rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych. 


Obecnie trwają kursy przygotowujące  16 uczniów i 2 opiekunów do wyjazdu do Malmo w Szwecji. Uczniowie  uczestniczą w kursie języka angielskiego szkoleniu BHP  
oraz kursie kulturowym o Szwecji prowadzonym przez EU Mobility Sverige.
Wyjazd  już 22 maja!

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

czytacz myśli poniedziałek, 09.05.2022 16:09
najlepsze szkolenie służących, najlepsi lokaje i kucharze dla europejskich bogaczy,...