Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji terenów zielonych w Polanicy-Zdroju [Foto]

piątek, 29.4.2022 12:22 4316 6

Na terenie Park Zdrojowego rozpoczęły się prace przy historycznym drzewostanie w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu" dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków".

Ponad 100-letni drzewostan Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju choć w większości dobrze zachowany, z uwagi na obserwowane zmiany klimatyczne, ekstremalne warunki pogodowe, wymaga szczególnej ochrony i opieki. Ze względu na zabytkowy charakter parku, wszelkie prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, zgodnie z Ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami, muszą być poprzedzone wnikliwą analizą stanu sanitarnego (zdrowotnego) drzew i krzewów.Warto podkreślić, że wszelkie prace na terenie parku muszą być realizowane w sposób, który nie spowoduje utraty wartości i walorów obiektu (!). Wykonawca realizujący prace na terenie zabytkowym musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac na zieleni zabytkowej. Uwarunkowania przestrzenne parku mają wpływ na zastosowane metody pracy – prace realizowane będą metodą alpinistyczną.

Zakres planowanych prac w obrębie drzewostanu na terenie Parku Zdrojowego obejmuje m.in.:

- Usunięcie suchych pędów i konarów,
- Usunięcie żywych pędów w celu poprawy statyki drzewa,
- Wymianę wiązań elastycznych w koronach drzew,
- Poprawę warunków glebowych w otoczeniu drzew w celu poprawy struktury fizycznej,
- Usunięcie drzew zamierających, zagrażających bezpieczeństwu i w złym stanie sanitarnym,
- Nasadzenie młodych okazów drzew w miejscu usuniętych będących w złym stanie sanitarnym.

- Rozpoczęcie prac w obrębie drzewostanu poprzedza ocena przyrodnicza, w celu sprawdzenia obecności: chronionych gatunków roślin i zwierząt, gniazd, dziupli itp. Prace realizowane będą pod nadzorem inspektorów z przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem. Ze względu na bezpieczeństwo, fragmenty parku wyłączone zostaną z użytkowania - informuje Mateusz Jellin, burmistrz miasta Polanica-Zdrój. - Przepraszamy Miłośników parku i prosimy o wyrozumiałość.

 

Przeczytaj komentarze (6)

Komentarze (6)

EXIT środa, 04.05.2022 06:30
Nadleśnictwa największy dewastator lasów, historycznych szlaków kotliny- jadą równo cieżkim...
poniedziałek, 02.05.2022 21:20
Obyście nie skończyli jak Bystrzyca, że drzew tu teraz na...
wtorek, 03.05.2022 10:57
Właściwie wszystko idzie w tym kierunku. Najpierw powycinano drzewa przy...
darek wtorek, 03.05.2022 14:37
wycina się bo są spróchniałe w środku i po wichurach...
wtorek, 03.05.2022 17:45
ta dla prawnuków chyba ;)
root środa, 04.05.2022 06:25
Tak robi sie specjalnie - Rzedzi a potem reszte wywala...