Radków: zgłoś się na członka Zespołu ds. rewitalizacji

poniedziałek, 22.2.2016 12:07 679 0

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków na lata 2015 -2025 (dalej LPR) oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radków w sprawie przystąpienia do powołania Zespołu ds. Rewitalizacji informujemy o możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na członka ww. Zespołu. Na obecnym etapie rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń od  właścicieli, użytkowników, zarządców nieruchomości oraz mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Przeprowadzona dotychczas diagnoza pozwoliła wstępnie wytypować obszary, które wykazują cechy stanu kryzysowego i najprawdopodobniej zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Z tego powodu do udziału w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji zapraszamy przede wszystkim mieszkańców następujących ulic w Radkowie: Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Górska, Grunwaldzka, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Leśna, Ogrodowa, Osiedle Robotnicze, Piastowska, Przedmieście, Rynek, Spadzista, Szpitalna, Wąska, Zielona oraz w Wambierzycach: Ciemna, Łukowa, Noworudzka, Objazdowa, Plac Najświętszej Marii Panny, Polanicka, Szpitalna.

Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 03.07.2015 r w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, prace nad przygotowaniem LPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami 
i organizacjami pozarządowymi.

Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.radkowklodzki.pl w zakładce „rewitalizacja” lub TUTAJ. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radków pok. 13 w terminie do 29 lutego br.Pierwsze posiedzenie Zespołu planuje się na 3 marca br.

źródło: UMiG Radków

Dodaj komentarz

Komentarze (0)