komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 26 lipca 2021

Anny, Miroslawy

Przyznano dotacje na ochronę zabytków

piątek, 16.7.2021 11:36 , komentarze: 0 , odsłony: 1004
kategorie artykułu:

Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu.

- Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.

O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

- Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu - mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Z powiatu kłodzkiego dotacje przyznane zostały na następujące zadania: 

Duszniki Zdrój - budynek XVI w. - Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Konserwacja zabytkowej klatki schodowej Młyna papierniczego - etap I - konserwacja klatki schodowej 126 817 zł 

Kłodzko - Twierdza XVIII w. - Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku
Twierdza Główna w Kłodzku - remont murowanych skarp drogi krytej i enwelopy oraz skarp fosy zewnętrznej - skarpa północna drogi krytej - remont murowanych skarp; 60 000 zł

Lądek-Zdrój - budynek XVII-XIX w. - Uzdrowisko Lądek-Długopole
Remont części elewacji południowej i zachodniej Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech - remont elewacji; 300 000 zł 

Radków - budynek /1656 -1730 r./ - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacjach środkowej części Bazyliki Nawiedzenia NMP w Wambierzycach. Etap XI - remont elewacji; 100 000 zł 

 

 

Wasze komentarze