Przyjęcia do korpusu szeregowych zawodowych - kwalifikacje 25.01.2018 r.

poniedziałek, 8.1.2018 12:35 970 0

W czwartek  25.01.2018 r. o godz. 8.00, w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje obejmują także żołnierzy zawodowych, chcących dokonać "przejścia" z innych jednostek wojskowych.

Kandydaci powinni posiadać:

•    dokument tożsamości,
•    ubiór sportowy,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej.

Dane adresowe:
22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej
ul. Walecznych 59
57-300 Kłodzko

Dodaj komentarz

Komentarze (0)