Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Jarków

czwartek, 30.3.2017 12:11 1724 1

Powiat kłodzki podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km”. Na początku roku ogłoszono już przetarg na wykonanie robót budowlanych, które obejmują m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie podbudowy, ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, wymianę nawierzchni z kostki betonowej typu „trylinka” oraz przebudowę odwodnienia drogi oraz przebudowę zjazdów.

Całkowita wartość zadania, obejmująca opracowaną dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski wynosi 886 260,94 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE to 534 837,00 zł, oraz 165 565,56 zł ze środków Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej. Dokumentacja projektowa została dofinansowana przez gminę Lewin Kłodzki w kwocie 12 484,00 zł.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć prace do 16 czerwca 2017 r.

Fot. ilustracyjne 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

piątek, 31.03.2017 21:53
Wreszcie!