komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 30 listopada 2020

Andrzeja, Maury

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. działań związanych z likwidacją DPS-u w Szczytnej

piątek, 30.10.2020 13:23 , komentarze: 16 , odsłony: 3949
kategorie artykułu:

Prokuratura Okręgowa w Opolu wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie działań związanych z likwidacją Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Zawiadomienie złożone zostało przez radną Rady Powiatu Kłodzkiego, Krystynę Śliwińską, która zarzuciła staroście kłodzkiemu i wicestaroście przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, w wyniku czego miała zostać wyrządzona szkoda majątkowa powiatowi kłodzkiemu, oraz zarzuciła Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku uchybienia w zakresie procedowania nad decyzją zakazującą wykorzystywanie budynku DPS w Szczytnej w likwidacji na prowadzenie tej placówki.  

Poniżej publikujemy treść komunikatu:

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego,

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że delegowany Prokurator Rejonowy w Opolu dnia 6 października 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień i działanie na szkodę dla interesu publicznego i prywatnego przez członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz w sprawie wyrządzenia przez członków zarządu zarządzanemu powiatowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Ocenie prokuratora w szczególności podlegały pod względem zgodności z prawem działania prawne i faktyczne Starosty Kłodzkiego i Wicestarosty, jakie podjęli w związku ze skutecznie przeprowadzoną w dniu 9. stycznia 2020 r. ewakuacją wszystkich mieszkańców z budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji przy ul. Zamkowej nr 8, a także przesłanki, jakimi kierował się zarząd powiatu przy zawarciu umowy poddzierżawy tej nieruchomości, następnie rozwiązanej bez wypowiedzenia w marcu 2020 r.

Postępowanie prokuratorskie wszczęto z urzędu w wyniku złożenia zawiadomienia przez radną Powiatu Kłodzkiego wywodzącą się z opozycyjnego Klubu PiS – Panią Krystynę Śliwińską. Radna w swoim zawiadomieniu zarzuciła Staroście Kłodzkiemu i Wicestaroście przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, w wyniku czego miała zostać wyrządzona szkoda majątkowa Powiatowi Kłodzkiemu, oraz zarzuciła Komendantowi PSP w Kłodzku zawinione uchybienia w zakresie procedowania nad decyzją zakazującą wykorzystywanie budynku DPS w Szczytnej w likwidacji na prowadzenie tej placówki.

Zważywszy na złożony i skomplikowany charakter sprawy likwidacji DPS-u w Szczytnej i następnie ewakuacji jego mieszkańców, Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie szczędził wysiłku i dołożył maksymalnej staranności, by podjęte decyzje, choć nie łatwe i wrażliwe społecznie, były racjonalne i zgodne z obowiązującym prawem.

Umorzenie śledztwa, utwierdza nas w przekonaniu, że Zarząd Powiatu dobrze wykonał swoje obowiązki, zaś uporczywe oskarżanie go o szkodliwe działanie w tej sprawie okazało się bezpodstawne, co znalazło wyraz w treści obszernego 25-stronicowego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Jako Zarząd, na przyszłość prosimy o większe zaufanie do jakości naszej pracy. Zawsze jesteśmy gotowi na krytykę, choć wolimy, aby była ona konstruktywna poparta konkretnymi argumentami, choćby z dziedziny obowiązującego prawa, nie zaś krytyka zbudowana wyłącznie na luźnej, całkowicie swobodnej i często błędnej ocenie danej problematyki.

 

Czytaj także: Z DPS w Szczytnej wywożeni są pensjonariusze! Teren obstawiony przez policję i straż graniczną

 

 

 

 

Wasze komentarze

"Palacyk" jest przejety przez KK.
piątek, 30.10.2020 16:49 autor:
Gdzie była kryśka jak przyznawano własność klerowi
środa, 04.11.2020 06:27 autor: była pracownica dps
no to widać że grube koperty poszły w tej sprawie...
poniedziałek, 02.11.2020 08:33 autor: danny
Ciekawe czy starostwo dalej płaci fundacji kasę i to nie...
niedziela, 01.11.2020 20:13 autor: Zamek
Duszniki Zdrój
sobota, 31.10.2020 10:04 autor: xyz
Kryśka jest ze Scinawki?
sobota, 31.10.2020 06:39 autor:
wczoraj, 9 godz temu
czwartek, 26.11.2020 08:49
wtorek, 24.11.2020 18:31
wtorek, 24.11.2020 18:05
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK