Program stypendialny w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

środa, 2.6.2021 16:09 1302 0

W obecnym roku szkolnym 2020/2021, grupa uczniów z klasy laboratoryjnej o profilu technik analityk, z Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, o wysokich osiągnięciach edukacyjnych, zakwalifikowała się do projektu unijnego p.t.: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”, który realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”. W skład grupy wchodzą uczniowie klasy 3h technik analityk: Milena Galas, Emilia Karpowicz, Paulina Kaźmierska, Paweł Kieniuk i Marta Rabiej.

We współpracy z opiekunem dydaktycznym, Anną Frońską-Popiel, uczniowie przygotowali Plan Rozwoju Ucznia, w którym zawarli główne cele swojego projektu badawczego, czyli ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska na naszym terenie, w oparciu o szereg badań analitycznych ilościowych i jakościowych, porównanie otrzymanych wyników z obowiązującymi normami oraz poszerzenie wiedzy o nowoczesne metody badawcze stosowane w laboratoriach analitycznych. Po formalnej i merytorycznej ocenie wniosków, wszyscy uczniowie, którzy ubiegali się o udział w projekcie, zostali do niego zakwalifikowani. Stypendium w wysokości 4500 złotych zostało przyznane na okres 10 miesięcy, trwającego roku szkolnego. Oprócz projektu badawczego, ujętego w Planie Rozwoju Ucznia, stypendyści brali również udział w warsztatach prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe, rozwijanie aktywności uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, pobudzanie kreatywnego myślenia oraz mobilizacja do pracy nad indywidualnym rozwojem.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)