Praktyki zagraniczne czas zacząć – Włochy Bolonia

czwartek, 16.9.2021 08:43 1005 0

Praktyki zagraniczne czas zacząć - dla 30 uczestników projektu "Euro- praktyki dla Kłodzka" nadszedł czas realizacji praktyk do których uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku „Budowlanki” przygotowywali się w czasie wakacji. Uczniowie odbyli szkolenie kulturowe oraz szkolenie w zakresie języka włoskiego przygotowujące do cztero-tygodniowych praktyk w Bolonii we Włoszech.

Projekt "Euro-praktyki dla Kłodzka" jest realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską. Nasi uczniowie w tej edycji we wrześniu zrealizują praktyki zawodowe w zawodach : technik budownictwa, technik analityk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz technik spedytor. Uczniowie odbędą staże w lokalnych firmach zgodnie z zakresem kształcenia w danym zawodzie.

Realizacja praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus + jest bardzo ważnym elementem budowania doświadczenia zawodowego na rynku pracy oraz szeroko pojętych kompetencji miękkich. Każdy z uczestników na zakończenie uczestnictwa w stażach otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie oraz Certyfikat Europass Mobilność.

Ważnym elementem praktyk zagranicznych jest program kulturowy, który umożliwia poznanie lokalnej kultury , historii, tradycji i obyczajów Włoch. Uczniowie oprócz Bolonii zwiedzili Florencję oraz Wenecje i na pewno doświadczenia zebrane w czasie zagranicznych praktyk zawodowych ułatwią im start w karierze zawodowej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)