Powołanie na stanowiska komendanta i zastępcy Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju

piątek, 1.4.2022 11:24 906 0

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek powołał podkomisarza Przemysława Płaskoń na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju oraz na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu aspiranta sztabowego Marcina Goc.

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek w obecności I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku – nadkomisarza Tomasza Ociepy wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju podkomisarzowi Przemysławowi Płaskoń.

Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju Przemysław Płaskoń służbę w Policji rozpoczął z dniem 20 listopada 2000 roku. Jest absolwentem Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie pełnienia służby w Policji realizował zadania na stanowiskach podstawowych w wydziałach prewencji, kryminalnego, a następnie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji  w Kłodzku. Od 15 czerwca 2021 roku miał powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju. 30 marca 2022 r. Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek powierzył  mu obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju.

W kłodzkiej komendzie Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadkomisarz Tomasz Ociepa, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku,   wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju dotychczasowemu kierownikowi Ogniwa Kryminalnego w Komisariacie Policji w Lądku-Zdroju aspirantowi sztabowemu Marcinowi Goc.

Aspirant sztabowy Marcin Goc służbę w Policji rozpoczął 19 listopada 2007 r. w Komisariacie Policji w Lądku-Zdroju w pionie prewencji. Następnie od 2009 r. pełnił służbę w pionie kryminalnym. Od 1 marca 2020 roku pełnił służbę na stanowisku kierownika Ogniwa Kryminalnego w Komisariacie Policji w Lądku-Zdroju.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)