Powiatowa Rada Rynku Pracy

poniedziałek, 6.2.2023 19:55 405 0

6 lutego, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku, pod przewodnictwem Piotra Marchewki, wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy, odbyło się spotkanie, na którym został podsumowany 2022 rok oraz członkowie rady zapoznali się i ocenili następujące tematy:
– realizację zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w 2022 roku,
– wydatkowanie środków z Funduszu Pracy w 2022 roku,
– przedstawione propozycje podziału środków na finansowanie programów dotyczących zatrudnienia,
– przedstawione propozycje szkoleń dla osób bezrobotnych w 2023 roku,
– zapoznano się z informacją z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-20227, za rok 2022.

Jak podkreśla Piotr Marchewka, wszystkie działania poprzez różne programy, które realizuje PUP w Kłodzku, które pomagają pracodawcom w naszym powiecie zatrudnić pracownika, czy też osobom poszukującym pracę, znaleźć odpowiednie oferty pracy, to za każdym razem mały krok do przodu, żeby zmniejszyć bezrobocie w naszym powiecie. Dlatego tak ważne są spotkania Powiatowej Rady Rynku Pracy, żeby na bieżąco reagować w zależności od potrzeb rynku.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy podziękowali pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, którzy 27 stycznia obchodzili Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, za zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz zmniejszenia bezrobocia w powiecie, życzyli wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)