Powiat Kłodzki nawiązuje współpracę Castoramą

czwartek, 25.5.2023 14:39 321 0

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki oraz Rafał Olecha, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, podpisali umowę z Castoramą Polska Sp. z o.o. , którą reprezentował Sebastian Goworek, dyrektor sklepu, o przystąpieniu Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do Partnerskiego Programu Edukacyjnego Kierunek Castorama, który realizowany będzie w sklepie Castorama Kłodzko.

Kierunek Castorama, to ogólnopolski program kierowany do zasadniczych szkół zawodowych (szkół branżowych I i II stopnia), techników, liceów zawodowych i liceów profilowanych.

Program umożliwia uczniom szkół technicznych pogłębienie wiedzy szkolnej i uzyskania praktycznych umiejętności, przez realizację sprofilowanych programów nauczania w sklepach sieci Castorama.

Przystąpienie ZST w Kłodzku do tego programu wspiera dostosowanie programu nauczania do współczesnych realiów oraz aktualnych potrzeb rynku pracy, a tym samym ma ułatwić w przyszłości znalezienie młodzieży zatrudnienia. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)