Ponad 40 słuchaczy z całego kraju na VII Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców w Dusznikach-Zdroju

środa, 27.3.2024 15:45 329 0

W dniach 22-24 marca w hotelu Impresja w Dusznikach-Zdrój odbyła się VII Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, której celem była wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców „jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających”.

Tematyka konferencji była bardzo różnorodna i często miała charakter interdyscyplinarny. Poruszone zostały problemy związane m.in. z roślinami pożytkowymi (pyłko- i/lub nektarodajnymi), prawnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia gospodarstw pasiecznych, bartnictwem, edukacją przyrodniczą, środkami ochrony roślin, właściwościami miodów, apiturystyką i apiterapią. Konferencję poprzedzała ogólnodostępna wystawa fotografii prof. Krzysztofa Heykego „Bartnicy – odwieczni strażnicy tajemnic pszczół”.

Wszystkie zgłoszone referaty i plakaty naukowe zostały zaprezentowane, głównie przez studentów, doktorantów i młodych doktorów. W wydarzeniu wzięło ponad 40 młodych naukowców i słuchaczy, reprezentujących kilkanaście jednostek naukowych z całego kraju. Gościem konferencji był wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego prof. Zbigniew Kołtowski.

Komisja konkursowa doceniła poziom naukowy prezentowanych doniesień wręczając po trzy nagrody główne za plakaty i referaty naukowe, a także trzy wyróżnienia za prezentowane referaty. Władze Instytutu Apidologii wręczyły także nagrodę specjalną konferencji dr Karolinie Echaust, która była uczestniczką wcześniejszej edycji konferencji, a w grudniu uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej etnologia i antropologia kulturowa. W swojej rozprawie doktorskiej dr Echaust poruszała zagadnienia związane z bartnictwem.

Wydarzenie zorganizował Instytut Apidologii. Głównym Darczyńcą, bez którego konferencja nie mogłoby się odbyć, była Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat honorowy nad spotkaniem młodych naukowców objęło Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, a medialny Wydawnictwo Pasieka. Wsparli je: Miodny Emil Szymański, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń Sp. z o.o., Fundacja Apikultura, Stowarzyszenie Natura i Człowiek, VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o., Pasieka Smakulskich Sp. z o.o., HoneyLab Teper & Waś s.c.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim instytucjom zaangażowanym w organizację wydarzenia, uczestnikom za stworzenie wydarzenia naukowego na wysokim poziomie i czekają na kolejną, ósmą edycję za rok! [oprac. Emil Szymański, wicedyrektor Instytutu Apidologii]

Zdjęcia: Marcin Sikora, Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)