Polsko - czeski projekt zbliża się ku końcowi

piątek, 27.10.2017 11:26 2180 0

Realizacja projektu pod nazwą "Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego" zbliża się ku końcowi. 

Całkowity koszt projektu wyniósł 62918,96 euro, z czego po stronie polskiej 30011,00 euro, po stronie czeskiej 32907,96 euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 85%.

Projekt miał na celu większe wykorzystanie bogactwa kulturowo-historycznego polsko-czeskiego pogranicza. Głównym działaniem po stronie polskiej była renowacja kolumny maryjnej na rynku w Międzylesiu. Pochodzący z 1698 roku obiekt jest jednym z najbardziej charakterystycznych i najcenniejszych elementów międzyleskiego rynku. Po stronie czeskiej najważniejsze działania to stworzenie ścieżki historyczno- dydaktycznej imienia znanego malarza pochodzącego z Bačetína Celestina Matějů, oraz zbudowanie dzwonnicy jego imienia i udostępnienie do zwiedzania kaplicy św. Anny w Sudínie. Na przystanku powstała z kolei samoobsługowa dwujęzyczna biblioteczka. Produktom projektu towarzyszą wspólne działania promocyjne.

Prace renowacyjne przy międzyleskiej kolumnie trwały około trzech miesięcy. Obecny na archiwalnych rycinach i pocztówkach obiekt wpisał się na stałe w krajobraz miasteczka. Przetrwał szczęśliwie do naszych czasów bez większych uszkodzeń. Ostatnia udokumentowana renowacja została przeprowadzona przed II wojną światową. W roku 2005 przeprowadzono oczyszczanie obiektu i drenaż.

Porównanie stanu obiektu przed renowacją i po renowacji.

Prace objęły na wstępie pełną dezynfekcję obiektu. Do czyszczenia zbitych czarnych nawarstwień parą pod ciśnieniem używana była specjalistyczna pasta o działaniu rozpuszczającym. Kolejnym procesem było odsalanie za pomocą okładów z ligniny i pulpy celulozowej. Następnie osypujące się fragmenty zostały wzmocnione specjalistycznym preparatem, a spękania i ubytki dedykowanymi do prac konserwatorskich materiałami. Uzupełnione zostały brakujące fugi. Brakujące złocenia zostały naniesione na nowo. Usunięte zostały wtórne uzupełnienia oraz te kotwy metalowe, które już nie spełniały swojej roli, wtórne tralki i uzupełnienia z cementu z lat 1932-1934. Balustrada została poddana gruntownej odbudowie, a cały obiekt został ustabilizowany w gruncie.

Elementy, które zostały odtworzone, zostały poddanie scaleniom kolorystycznym, aby wkomponowały się w oryginalną bryłę obiektu.

Pracami kierowała doktor Anna Zaręba z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, opierając się na programie prac konserwatorskich własnego autorstwa zaopiniowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod jego nadzorem.

dr Anna Zaręba w trakcie pracy

20 października dokonano oficjalnej prezentacji obiektu po renowacji. Burmistrz Tomasz Korczak przedstawił zgromadzonym symbolikę obiektu. Nie zabrakło delegacji z Czech, starostka Obec Bačetín Gabriela Prýmusová przybyła wraz ze współpracownikami, oraz przedstawicieli Euroregionu Glacnesis.

Podczas drugiej części spotkania oprócz prezentacji dotyczącej przebiegu renowacji przygotowanej przez Adama Opalińskiego zaprezentowano folder zatytułowany Kolumny Maryjne polsko-czeskiego pogranicza. Zredagowany w 4 językach, polskim, czeskim, niemieckim i angielskim folder obejmuje swoim zasięgiem duży obszar powiatu kłodzkiego oraz kraju hradeckiego, ołumunieckiego w Czechach, pokrywając się z obszarem euroregionu Glacensis, sięgając także po bardziej oddalone miejsowości, jak Prudnik w Polsce, czy czeska Kutná Hora. Wydawnictwo traktuje nie tylko o kolumnach Maryjnych, ale przedstawia czytelnikom najważniejsze walory rejonu. Przyczyni się tym samym do wzrostu ruchu turystycznego na całym obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Na dołączonej mapie zaproponowano wycieczk , podczas której poznamy najważniejsze atrakcje między innymi Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Žamberka, Opočna, Králík w Czechach, oraz partnera projektu Bačetína. Zwracający uwagę widza, dopracowany projekt folderu, wykonała firma mediafm.pl z Częstochowy, piękne fotografie wykonano w większości na potrzeby wydawnictwa, a merytorycznie zredagowany został przez pracowników referatu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

Koordynatorem projektu ze strony czeskiej była Michaela Prouzova, a ze strony gminy Międzylesie Adam Opaliński.

W najbliższą niedzielę w Bačetínie o godzinie 14:00 odbędzie się prezentacja zakończonych działań ze strony czeskiej. 

źródło: UG Międzylesie

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)