komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

PLK przedstawiły samorządowcom informacje o II etapie Kolei Plus

poniedziałek, 30.11.2020 09:12 , komentarze: 0 , odsłony: 185
kategorie artykułu:

Będą cykliczne spotkania i merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu Kolej Plus. Na zorganizowanej przez  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wideokonferencji z samorządowcami przedstawiono realizację i szczegóły kolejnego etapu Programu.

W zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wideokonferencji 27 listopada br. przedstawiono samorządom realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

– Gratuluję wnioskodawcom, których projekty przeszły do drugiego etapu Programu. Ministerstwo infrastruktury systematycznie będzie uzyskiwać informacje na temat postępów prac studialnych prowadzonych przez samorządy na II etapie realizacji Kolei Plus. Z zadowoleniem przyjmujemy duże zainteresowanie samorządów Programem. – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Projekty zakwalifikowane do II etapu programu przedstawił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. deklarują bieżącą współpracę, zarówno na etapie przygotowywania przez samorządy przetargu na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego, jak i podczas jego realizacji. Będziemy organizować cykliczne spotkania, aby wymieniać doświadczenia. Realizacja zgłoszonych projektów pozwoli na istotne zwiększenie dostępności kolei. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przekazane zostały informacje nt. kolejnych działań wnioskodawców. W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Przekazane przez PLK informacje pozwalają samorządom na dobre przygotowanie do realizacji kolejnych etapów Programu.

Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

W wideokonferencji  uczestniczył  Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury, Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz marszałkowie, wicemarszałkowie województw, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji, których wnioski zakwalifikowały się do II etapu Programu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program jest wart 5,6 mld zł. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus

 

Wasze komentarze

sobota, 16.1.2021 12:21
środa, 13.1.2021 11:01
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele