Pięć firm zainteresowanych wykonaniem projektu dla budowy obwodnicy Szalejowa Górnego

poniedziałek, 11.10.2021 16:48 1356 0

Poznaliśmy oferty firm zainteresowanych wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8. Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SWECO Polska - 2 740 390,80 zł - a najdroższą Multiconsult (3 801 979,20 zł). Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Zakres inwestycji 

Obwodnica Szalejowa Górnego zostanie  wybudowana jako droga  w nowym  śladzie. Będzie drogą klasy GP (droga  główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km. W ramach zadania planowana jest również budowa skrzyżowań, obiektów inżynierskich, budowa elementów ochrony środowiska oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Program Inwestycji 

W maju br. Minister Infrastruktury podpisał aneks do Programu Inwestycji (PI) dla rozbudowy DK8 na odcinku od Szczytnej do Kłodzka, w którym ujęte zostało wykonanie prac projektowych dla obwodnicy Szalejowa Górnego. PI jest jednym z ważniejszych dokumentów, który wstępnie określa zamierzenia, koszty i cele związane z planowaną inwestycją. 

Kryterium oceny ofert

Oprócz ceny, przyjęliśmy także kryterium oceny w postaci wiedzy i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 

GDDKiA

Dodaj komentarz

Komentarze (0)