Otwartość i akceptacja różnorodności – VET4ALL, czyli jak pomóc młodym ludziom z niepełnosprawnością

piątek, 1.12.2023 14:57 312 0

Jak usprawnić pracę nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą w ramach kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością? Jak stworzyć lepszy projekt mobilności zawodowej dla osób ze specjalnymi potrzebami? Jak pomóc młodym ludziom z niepełnosprawnością osiągnąć sukcesy w pracy zawodowej?

Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali partnerzy podczas międzynarodowych spotkań w Bolonii, Saragossie, Tempere, we Wrocławiu i w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach projektu VET4ALL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem i wnioskodawcą projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Końcem października odbyła się międzynarodowa konferencja, podsumowująca działania w projekcie. Głównym celem  było wypracowanie narzędzi służących podniesieniu poziomu przygotowywania szkół kształcenia zawodowego do włączania w działania projektowe osób z niepełnosprawnością. Partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Polski mieli okazję odwiedzić różne centra kształcenia zawodowego, instytucje, firmy, rozmawiać z ekspertami, którzy zatrudniają  osoby o specjalnych potrzebach.  Była to również doskonała okazja do wymiany dobrych praktyk na arenie międzynarodowej w zakresie wspierania uczniów z niepełnosprawnością.

Efektem naszych działań jest opracowany plan wsparcia pracodawców, którzy przyjmują na praktyki uczniów z niepełnosprawnością.  Prezentujemy w nim dobre praktyki, rozwiązania i wskazówki dla szkół średnich, pracodawców, instytucji pośredniczących, opiekunów uczniów z niepełnosprawnością i wszystkich podmiotów, które chciałyby się zaangażować w międzynarodową wymianę uczniów. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)