komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 22 września 2020

Tomasza, Maurycego

Otwarcie nowego budynku szkoły medycznej w Kłodzku

poniedziałek, 2.9.2019 14:02 , odsłony: 2778
kategorie artykułu:

W dniu 30 sierpnia br. miało miejsce oficjalnie otwarcie budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku. To wydarzenie zbiegło się również z jubileuszem 10- lecia istnienia szkoły.

Był to szczególny dzień zarówno dla szkoły jak i dla całego środowiska lokalnego.

Medyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku- etap I zostało wybudowane przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd szkoły zdając sobie sprawę z tego jak duża odpowiedzialność spoczywa na szkole kształcącej dorosłych i młodzież, w których przyszłą pracę wpisana jest odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie szczególną uwagę poświęca wysokiemu poziomowi kształcenia. Szkoły mają uprawnienia szkół publicznych. Ponad to są Ośrodkami Egzaminacyjnymi upoważnionymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

- Teraz słuchacze szkoły będą mogli uczyć się w najnowocześniejszym obiekcie na Dolnym Śląsku – mówi dr Magdalena Krawiec, dyrektor szkoły. - Bardzo ważne jest również to, że profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna stwarza warunki do podejmowania przez szkołę innowacyjnych działań edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami lokalnych pracodawców współpracujących ze szkołami.

Powstała placówka to szkoła na miarę XXI wieku i zapewne będzie stanowić  doskonałą wizytówkę naszego powiatu. Stworzone warunki pozwalają poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania,                 z wiarą patrzeć w przyszłość. Warto podkreślić, że oprócz pozyskania środków unijnych na budowę i wyposażenie szkoły uzyskaliśmy wsparcie stypendialne dla naszych Słuchaczy.

 

Szkoła już po raz trzeci z sukcesem pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

Działanie:  10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne. 

 

W projekcie unijnym „Hipokrates-i Ty możesz zostać mistrzem” słuchacze odbywali staże, za które otrzymywali stypendia kwocie po 1750 zł. Ponadto dla każdego uczestnika projektu przyznane zostały stypendia w wysokości 8000 zł. Każdy słuchacz miał możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu języka niemieckiego i po zdaniu egzaminu otrzymania certyfikatu TELC. 

 

Kolejny projekt unijny „Kształcimy zawodowców” to staże unijne w łącznej kwocie 63.000 zł po 2100 zł dla każdego słuchacza szkoły oraz wparcie dla każdego z pracodawców w kwocie 4900 zł.

W obu projektach zrealizowane zostały również zajęcia z doradztwa zawodowego i spotkania z trenerem przedsiębiorczości.

 

- Aktualnie szkoła jest w trakcie realizacji trzeciego projektu "To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych", w ramach którego kolejni słuchacze szkoły medycznej odbędą płatne staże -2070 zł,
a pracodawcy otrzymają wsparcie w wysokości 5000 zł. Są już pierwsze efekty podejmowanych działań wspierających słuchaczy i pracodawców. Profesjonalna baza dydaktyczna, nauczyciele praktycy, wsparcie finansowe, zarówno dla słuchaczy jak i pracodawców, wywarły znaczący wpływ na wysoką zdawalność egzaminów państwowych przez słuchaczy. Placówka jest w czołówce szkół, których absolwenci uzyskują najwyższe wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

- Kierowanie taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność – podkreśla dr Magdalena Krawiec - Wielu gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość aktywnie wspierało dążenia do szybkiego ukończenia budowy naszej szkoły, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Misją szkoły jest kształcenie ludzi niosących pomoc innym. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego , że pomocy potrzebuje również środowisko naturalne, dlatego podczas uroczystości posadzone zostało  drzewko symbolizujące nasze wsparcie działań ekologicznych.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia nowoczesnej szkoły

z profesjonalnie wyposażonymi specjalistycznymi pracowniami m.in. Laboratorium do kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny, sali anatomiczno--fizjologicznej i pracowni fizjoterapeutycznej,
oraz symulowanej Sali przeznaczonej do kształcenia Opiekunów medycznych.   

 

Na 2 piętrze można było zobaczyć salę komputerowo- językową, pracownię Technika usług kosmetycznych oraz bibliotekę.

Wszystkie sale wykładowe i pracownie do teoretycznej nauki zawodu wyposażone są również w tablice multimedialne, rzutniki bezprzewodowe i wbudowane laptopy.

 

Medyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku, to zapewne jedna z najnowocześniejszych szkół w Polsce, w której kształcić będziemy w tak bardzo cenionych i potrzebnych zawodach medycznych.

 
poniedziałek, 21.9.2020 15:58
poniedziałek, 21.9.2020 11:17
3
niedziela, 20.9.2020 11:15
wtorek, 15.9.2020 11:19
poniedziałek, 14.9.2020 11:25
poniedziałek, 14.9.2020 11:00
13
niedziela, 13.9.2020 14:17
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK