Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Międzylesie o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

czwartek, 1.2.2024 16:14 505

Lasy Państwowe Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia – przydatnych dla prowadzenia gospodarki leśnej, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzylesie, na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i Stronie Śląskie”

 

W szczególności jesteśmy zainteresowani kupnem lasu lub gruntu, który:

• bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną Nadleśnictwa Międzylesie;

• reguluje przebieg granicy polno-leśnej;

• w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie powiatowym) jest sklasyfikowany jako Ls, a jeżeli jest gruntem rolnym, to powinien być przeznaczony do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie).

 

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. Nadleśnictwem, pod nr tel. +48 74 812 63 22 e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – tel. st. +48 74 812 63 22 * 315.

 

Krzysztof Rusinek

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie