komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 29 listopada 2020

Blazeja, Saturnina

Biskup Dec chroni przed pedofilią w kościele

sobota, 2.11.2019 12:27 , komentarze: 18 , odsłony: 6090
kategorie artykułu:

Biskup świdnicki Ignacy Dec zatwierdził dekret "Normy ochrony małoletnich i osób bezradnych w diecezji świdnickiej". Dokument wchodzi w życie dla wszystkich duchownych 18 listopada tego roku.

- Dla wyeliminowania ryzyka aktów przemocy fizycznej, werbalnej, psychicznej i seksualnej oraz aktów wykorzystania seksualnego wobec małoletnich i osób bezradnych, jak również podjęcia odpowiedniej reakcji na takie akty, wprowadza się kodeks zachowań, zobowiązując nim wszystkie osoby podejmujące posługę względem tych osób w diecezji świdnickiej. Do pracy duszpasterskiej lub sprawowania pieczy nad małoletnimi nie może zostać skierowana żadna osoba (duchowna lub świecka), która wcześniej dopuściła się nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Od tej zasady nie ma żadnego wyjątku. 10. Wszystkie osoby, które w dziełach diecezjalnych i parafialnych sprawują pieczę nad małoletnimi, podlegają weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Za taką weryfikację odpowiedzialny jest podmiot organizujący spotkanie. Każda z tych osób może także samodzielnie dokonać autoweryfikacji - czytamy w dekrecie.

Duchownym zabrania się spotykania z dziećmi w prywatnych mieszkaniach lub przebywania z nimi w miejscu odizolowanym od świata zewnętrznego. Opiekun nie może także pomagać dzieciom w czynnościach natury osobistej, które oznaczą m.in. korzystanie z toalety czy kąpiel. 

W dekrecie, biskup Ignacy Dec wymaga także, aby każda osoba, która ma wiedzę o wykorzystaniu seksualnym małoletnich miała obowiązek zgłoszenia takiego faktu. 

Poza wypadkami objętymi tajemnicą sakramentalną, osoby duchowne, konsekrowane i świeckie, które podejmują posługę wśród małoletnich na sposób stały lub czasowy, po uzyskaniu wiadomości o małoletnim, ofierze wykorzystania seksualnego, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie biskupa świdnickiego, bezpośrednio lub za pośrednictwem jego delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, tak aby jak najszybciej zabezpieczono dobro małoletnich oraz podjęte zostały stosowne kroki prawne - napisano w dokumencie.

Sporo uwagi w wytycznych poświęcono także procesowi zgłaszania wykorzystań seksualnych wśród dzieci przez osoby duchowne. Biskup po wysłuchaniu zeznań deklaruje otoczenie opieką ofiary oraz jej rodziny. Podejmie także kroki zgodnie z wytycznym episkopatu. 

Surowo zabronione jest szkodzenie, represje lub dyskryminacja osób zgłaszających się z powodu złożenia oskarżenia o wykorzystanie seksualne wobec osoby małoletniej lub sformułowania takich podejrzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę wizerunku i sferę prywatną składających zawiadomienie, jak również na poufność ich danych osobowych.  Osobie składającej zawiadomienie nie można narzucać obowiązku milczenia. Powyższe normy przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i instytucjach diecezji świdnickiej, zarówno przez osoby duchowne, konsekrowane jak i świeckie, które podejmują posługę wśród małoletnich na sposób stały lub czasowy - czytamy w dekrecie.

Z dokumentem powinni, zdaniem biskupa, zapoznać się także rodzice oraz same dzieci. Zalecenia wchodzą w życie z dniem 18 listopada.

 
Dodajesz odpowiedź do
Buuuhhaaa jak by się wykastrował to może bym uwierzył .!!!

niedziela, 11.03 07:51 autor: mefisto


Wasze komentarze

Chyba swoich...:)
czwartek, 07.11.2019 10:21 autor: Maciej
Czy to znaczy, że 10 przykazań i kodeksy prawne są
niedziela, 03.11.2019 13:56 autor:
Buuuhhaaa jak by się wykastrował to może bym uwierzył .!!!

niedziela, 03.11.2019 07:51:16 autor: mefisto

nie krytykuj powiedz co ty zrobiłeś, stan przed lustrem ...
sobota, 02.11.2019 21:55 autor: dddddddddd
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK