Kłodzko pierwszym powiatem przystępującym do Samorządowej Karty dla Kultury 2018

wtorek, 7.8.2018 13:10 5762 7

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń podpisał Deklaracje Samorządowej Karty dla Kultury i tym samym Powiat Kłodzki stał się pierwszym powiatem w Polsce, który przystąpił do deklaracji. Lista sygnatariuszy : http://www.poznan.pl/mim/main/lista-sygnatariuszy,p,41947,41949.html 

Oto główne założenia tej deklaracji:

W stulecie odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej - demokratycznego państwa będącego wspólnym dobrem wszystkich obywateli oraz obywatelek, które w roku 1918 po raz pierwszy na ziemiach polskich uzyskały prawa wyborcze, mając świadomość, że po 123 latach rozbiorów Polska mogła odrodzić się tylko dzięki temu, że poprzez swą kulturę przetrwała w sercach i umysłach Polaków, pamiętając także o stuleciu utworzenia w Rzeczypospolitej samorządu gminnego, który przybliżył demokrację obywatelom, pomni faktu, że odradzająca się Polska - jako wspólnota wieloetniczna i wielowyznaniowa - miała za sobą długą i chlubną tradycję gościnności, tolerancji oraz otwartości na ludzką różnorodność i wielobarwność kulturową, stanowiącą jej dobro wspólne, uznając, że samorząd terytorialny to ogół mieszkańców tworzących lokalną lub regionalną wspólnotę, zaś wybieralne władze samorządowe i podległa im administracja samorządowa działają w imieniu i dla dobra tak rozumianego samorządu: ogółu mieszkańców, świadomi odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, jaka dziś spoczywa na barkach nas wszystkich, my, niżej podpisani, uchwalamy niniejszą Kartę, a sygnując ją swymi nazwiskami, wyrażamy poparcie dla składających się na nią dziesięciu zasad i deklarujemy, że każdy i każda z nas - w miarę możliwości - będzie dążyć do ich urzeczywistniania w swojej codziennej pracy.

  1. Kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, wsi i regionów, a animacja i edukacja kulturowa budują kompetencje do aktywnego uczestnictwa w tym procesie.
  2. Kultura jest polem odkrywania przez każdego z nas własnego potencjału i doświadczania osobistej sprawczości - kultura przywraca ludziom wiarę we własne siły.
  3. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.
  4. Kultura jest dobrem wspólnym, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.
  5. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.
  6. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także "osierocone".
  7. Kultura jest drogą do budowania tożsamości, zakorzenienia i poszanowania dziedzictwa. Jednak zakorzenić się można tylko w prawdzie.
  8. Kultura szuka równowagi pomiędzy wspólnotowością i przestrzenią indywidualnego buntu w imię konstytucyjnych zasad wolności twórczej i wolności korzystania z jej dóbr.
  9. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.
  10. Autonomia instytucji kultury i zasada suwerenności twórczej długofalowo służą rozwojowi kultury i dobru społeczności. Panujące w samorządowych instytucjach kultury warunki pracy powinny być wzorem uczciwego i równego traktowania pracowników i pracownic.

Kulturę tworzymy wszyscy, indywidualnie i grupowo, w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych, sektorze prywatnym i samorządzie. Dążąc do urzeczywistniania tych zasad my, politycy i urzędnicy, animatorzy i edukatorzy, artyści i menedżerowie kultury, deklarujemy wspólną pracę na rzecz tworzenia i realizacji polityk publicznych w naszym środowisku lokalnym.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

Odpowiadasz na komentarz:
Prawy
czwartek, 01.01.1970 01:00
Oni jeszcze za niedługo zajmą się hodowlą jedwabników. Idzie na dno ta lewa łódź. Z czego możemy się tylko cieszyć.
niedziela, 12.08.2018 07:51
Ble ble ble- duzo paplania i g-no z tego
środa, 08.08.2018 15:36
to raczej ostatnia kadencja tego pana
aaa środa, 08.08.2018 19:50
Oby
L. czwartek, 09.08.2018 19:46
to jest i tak cud, że utrzymał się na stołku...
Prawy środa, 08.08.2018 22:40
Oni jeszcze za niedługo zajmą się hodowlą jedwabników. Idzie na dno ta lewa łódź. Z czego możemy się tylko cieszyć.
mała uwaga środa, 08.08.2018 13:31
Ciekawe, co na to komisarz programu naprawczego w starostwie. Programu,...
Józek wtorek, 07.08.2018 19:35
Jaki jest koszt tego programu ? Komu to potrzebne ?...