Odkryli pozostałości po podziemnych piwnicach i korytarzach

poniedziałek, 16.5.2016 09:56 3739 0

Na części obszaru objętego niedawnymi pracami poszukiwawczymi w rejonie bystrzyckiej starówki ujawniono występowanie pozostałości po podziemnych piwnicach i korytarzach. Dotyczy to głównie części znajdującej się pod ulicami: Siemiradzkiego, Kupiecką, placem Wolności i murem obronnym wzdłuż ul. Międzyleśnej. Szczególnie należałoby się skupić nad oczyszczeniem z ziemi i gruzu wyrobisk sąsiadujących z murem średniowiecznym ze względu na ich walor widokowy; z wysokości kilku metrów można uzyskać widok na bystrzyckie podgrodzie.

- Dzięki pracom wiertniczym mamy spojrzenie, w którą stronę z nimi i działaniami eksploracyjnymi już nie należy pójść, a w którą warto - mówi Marian Walaszek, wicedyrektor Zakładu Robot Górniczych i Wysokościowych z Mnikowa w Małopolsce. - Jest szansa na powstanie pierwszego odcinka podziemnej trasy, ale to będzie wymagało czasu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)