Obelisk pamięci ks. Gerharda Hirschfeldera

środa, 21.9.2016 13:06 3132 2

Na początku II wojny światowej został kapłanem w parafii Habelschwerdt, jak wówczas nazywała się Bystrzyca Kłodzka. I w niej starał się wychowywać młodzież w duchu przyjaźni do drugiego człowieka, przeciwstawiał się nietolerancji i brakowi szacunku. Tu miał być bardziej bezpieczny, aniżeli w Czermnej koło Kudowy-Zdroju, skąd został przeniesiony, gdyż wygłaszał w niej zbyt umoralniające kazania, nie podobające się nacjonalistom niemieckim. Niestety i w mieście nad Nysą ksiądz Gerhard Hirschfelder "podpadł" hitlerowcom, gdy potępił ich barbarzyństwo wobec figury Maryjnej na tzw. bystrzyckich Pustkach. Dopuścili się oni jej profanacji, rozbijając kilka rzeźb. Z ambony użył wówczas słów: "Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem".

Za to zdanie duchowny został aresztowany i przewieziony do kłodzkiego więzienia, z którego po czterech miesiącach trafił do podobnego miejsca odosobnienia w Wiedniu, a stamtąd - w grudniu 1941 r. do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zmarł w nim z wycieńczenia i choroby w połowie następnego roku, mając raptem 35 lat.

- Ta postać również dla młodego pokolenia jest przykładem oczekiwanych zachowań wobec przejawów zła - zauważyła w czasie wystąpienia burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. W podobnym tonie zabrzmiała wypowiedź  wicedyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Wilewskiej i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Krystyny Magierowskiej-Kaszy, otwierającej uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku pamięci Gerharda Hirschfledera na przyszkolnym terenie. Dokonano tego w obecności m.in. starosty Macieja Awiżenia, księdza prałata Franza Junga przewodzącego grupie byłych niemieckich mieszkańców ziemi kłodzkiej, przedstawicieli Fundacji G. Hirschfeldera i in.

Młodzież z tej bystrzyckiej szkoły przedstawiła program i wystawę, które były poświęcone błogosławionemu duchownemu, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1998, a zakończył we wrześniu 2010 r. w katedrze w Munster. W miesiąc później, w Czermnej, został beatyfikowany.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

piątek, 23.09.2016 06:27
Co się tak dziwisz? Wszędzie juz tak robią, od szkolnych...
Zyga piątek, 23.09.2016 00:11
Czytałem o tym na www.bystrzycaklodzka.pl czy wy tak wszystko kopiujecie...